: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011

[VIDEO] 2 mẹ con bị đá trên núi rơi trúng, đè gần một giờ

2 mẹ con đốt vàng mã bị đá trên núi rơi trúng, đè gần một giờ.