: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
09:02:51 29/08/2019

[Infographics] Diện tích rừng Amazon bị phá hủy trong hơn 3 năm qua

Rừng mưa Amazon bao phủ trên diện tích rộng khoảng 5,5 triệu km2 ở khu vực Nam Mỹ; 60% diện tích rừng Amazon thuộc lãnh thổ Brazil.