MTTQ Phú Thọ: Giải quyết dứt điểm những vụ việc còn tồn đọng

Trung Hiếu

Để góp phần thực hiện tốt việc giải quyết đơn thư khiếu nại-tố cáo (KN-TC), tạo sự đồng thuận trong nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ đã xây dựng chương trình kế hoạch, thành lập đoàn giám sát và tiến hành giám sát kết quả thực hiện việc giải quyết KN-TC ở một số địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Qua việc giám sát Mặt trận đã thực sự là cầu nối duy trì mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa nhân dân với Đảng, chính quyền các cấp.


Đoàn giám sát kiểm tra cơ sở vật chất phòng Tiếp công dân của UBND huyện Thanh Thủy.

Theo Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh Phú Thọ từ đầu năm đến nay Ủy ban MTTQ tỉnh đã tiến hành giám sát kết quả thực hiện việc giải quyết KN-TC tại  4 huyện Phù Ninh, Thanh Thủy, Thanh Ba, Thanh Sơn và 8 xã thuộc 4 huyện. 

Giám sát tại huyện Thanh Thủy cho thấy, trong những năm qua, cấp uỷ, chính quyền huyện đã chỉ đạo, thực hiện nghiêm công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo cũng như giải quyết những đề nghị chính đáng của công dân. 

Hằng năm, UBND huyện, UBND các xã, thị trấn đều ban hành lịch tiếp công dân trong tháng. Trong giải quyết đơn thư, đã chú trọng tăng cường đối thoại với nhân dân, giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền đảm bảo quy trình, quy định của pháp luật. 

Trong hai năm 2015, 2016, huyện Thanh Thủy đã tiếp nhận 542 đơn, trong đó UBND huyện tiếp nhận 115 đơn, UBND các xã, thị trấn tiếp nhận 427 đơn. Trên cơ sở phân loại đơn thư, các xã, thị trấn cùng UBND huyện đã xác định có 512 đơn thư đủ điều kiện xử lý, giải quyết. Kết quả, giải quyết đơn thư xong, dứt điểm đối với cấp huyện đạt trên 98%; ở cấp xã đạt trên 95%.

Tại huyện Thanh Sơn, trong 2 năm, huyện đã tiếp nhận 519 đơn, trong đó có 417 đơn đủ thẩm quyền giải quyết thuộc cấp huyện và cấp xã. Kết quả, đã có 92,6% số đơn thư được giải quyết xong. Từ năm 2014 đến nay, huyện đã giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc tồn đọng, kéo dài, trong đó có những vụ việc kéo dài trên 20 năm cũng đã được giải quyết xong.

Kết quả việc giám sát tại 4 huyện Phù Ninh, Thanh Thủy, Thanh Ba, Thanh Sơn và 8 xã thuộc 4 huyện cho thấy các địa phương đã tiếp hàng nghìn lượt công dân, tiếp nhận và xử lý gần 1.800 đơn các loại. Các địa phương đã giải quyết các đơn thư KN - TC phức tạp kéo dài, đạt trên 95%, trong đó có một số vụ việc kéo dài nhiều năm đã được các cấp, các ngành quan tâm, phối hợp giải quyết dứt điểm.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ Trần Phù Tiêu, thông qua việc giám sát đã phát hiện và kịp thời uốn nắn những hạn chế, sai sót trong quá trình tổ chức thực hiện của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giám sát. Sau mỗi đợt giám sát, cơ quan chủ trì đều có báo cáo kết quả giám sát gửi UBND tỉnh và Thường trực Tỉnh ủy, đồng thời có những kiến nghị, đề xuất về cơ chế, chính sách nhằm  tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị được giám sát.

Để thực hiện tốt công tác giải quyết KN-TC, ông Tiêu cho rằng cấp ủy, chính quyền địa phương cần tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư KN-TC của công dân.

Đặc biệt phải phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân, nâng cao trình độ, tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ trực tiếp xử lý đơn thư, giải quyết dứt điểm những vụ việc còn tồn đọng, nhất là các vụ việc tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, có thể dẫn đến khiếu kiện kéo dài, khiếu kiện vượt cấp.    

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất