MTTQ tỉnh Hà Tĩnh bàn thảo công tác Mặt trận khóa mới

Hạnh Nguyên

Sáng 9/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị lần thứ 2, khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 để báo cáo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX và bàn thảo nhiều nội dung quan trọng của công tác Mặt trận khóa mới.

MTTQ tỉnh Hà Tĩnh bàn thảo công tác Mặt trận khóa mới

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh Hà Văn Hùng tại Hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Mai Thủy báo cáo với đại biểu về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội diễn ra với tinh thần “đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển” và đã thành công tốt đẹp. Hà Tĩnh có 2 vị trúng cử Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX là ông Hà Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh và ông Trần Hữu Đức, Giám đốc HTX kinh doanh và dịch vụ nông nghiệp Dũng Linh (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).

Chủ trì hội nghị thông qua 3 dự thảo để các đại biểu góp ý. Gồm, Dự thảo Quy chế hoạt động của Ủy ban và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh khóa XIV; Dự thảo Chương trình công tác toàn khóa của Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024 và Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 15/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung bàn thảo những vấn đề liên quan đến việc đổi mới quy chế hoạt động của Ủy ban và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh sao cho hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới. Những quy định về cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban MTTQ tỉnh, ban thường trực, ủy viên ủy ban; nguyên tắc và chế độ làm việc; quan hệ công tác cũng nhiều đại biểu đề cập, góp ý hoàn thiện.

Đối với chương trình công tác toàn khóa, đại biểu đề nghị phân chia nhiệm vụ cụ thể từng năm để nâng cao hiệu quả hoạt động. Công tác nắm tình hình nhân dân, tuyên truyền, vận động phải bám sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong đó, Mặt trận phải thể hiện được vai trò của mình trong việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, huyện giai đoạn 2019 - 2021. Công tác giám sát, phản biện cần thực hiện được những vấn đề chuyên sâu, bức thiết trong đời sống nhân dân.

MTTQ tỉnh Hà Tĩnh bàn thảo công tác Mặt trận khóa mới - 1

Quang cảnh Hội nghị.

Đối với 5 nội dung hành động và 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới, các đại biểu đề nghị đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận và chú trọng công tác cán bộ...

Để thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 15/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh, các đại biểu cũng đề xuất những giải pháp khả thi để Nghị quyết đi vào cuộc sống và công các Mặt trận.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh Hà Văn Hùng ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến góp ý hết sức tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu.

Triển khai một số nhiệm vụ cuối năm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Văn Hùng yêu cầu MTTQ các địa phương rà soát lại các chương trình công tác năm, cái gì làm được và chưa làm được; đồng thời xây dựng chương trình hành động cho năm tiếp theo để kịp thời triển khai. Đối với các địa phương ảnh hưởng của bão, lụt, Chủ tịch Hà Văn Hùng đề nghị nhanh chóng rà soát đối tượng chịu thiệt hại để đề xuất hỗ trợ đúng, trúng.

Đối với tháng cao điểm hành động Vì người nghèo, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các địa phương tập trung thực hiện hiệu quả, tăng cường huy động nguồn lực từ các cá nhân, tổ chức, lan tỏa phong trào Vì người nghèo đến cộng đồng dân cư. Việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân cần triển khai những hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm gắn kết hơn nữa trong cộng đồng dân cư.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, trong năm 2019, người Mặt trận đã tạo nên những dấu ấn đặc biệt. Trên tinh thần thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, công tác Mặt trận đã được triển khai quyết liệt, rõ trọng tâm, trọng điểm, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Đại Đoàn Kết xin điểm lại 10 sự kiện nổi bật.

Xem nhiều nhất