MTTQ tỉnh Thái Bình làm tốt công tác giám sát

Trần Ngọc Kha

Năm 2017, Ban Thường trực UB MTTQ tỉnh Thái Bình đã làm rất tốt công tác giám sát, phản biện xã hội.

Cụ thể UBMTTQ tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành, doanh nghiệp ban hành Quy chế phối hợp giám sát về  bảo vệ môi trường của  Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình, Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, Nhà máy sản xuất Amon Nitrat. Phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch và thực hiện giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật về thi hành án Dân sự; giám sát thi hành án hình sự;... Triển khai phản biện về dự thảo đề án “Phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh... 

Năm 2018, MTTQ tỉnh dự kiến sẽ tiến hành chủ trì giám sát việc thực hiện Luật Tiếp công dân; giám sát thực hiện chính sách pháp luật có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo của các cơ quan và công chức nhà nước ở địa phương, giám sát việc thực hiện các Luật Bảo vệ môi trường, Luật Vệ sinh an toàn thực phẩm, giám sát thực hiện công tác giảm nghèo bền vững…  

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất