Nam 51 tuổi làm việc độc hại, nguy hiểm có được nghỉ hưu sớm?

PV (theo VGP)

Ông Trần Ngọc Trung (TP Hà Nội) sinh ngày 28/8/1966, làm công việc chạy tàu, trưởng dồn tại ga Giáp Bát, Hà Nội, đóng BHXH từ tháng 1/1985, đến tháng 1/2015 ngừng đóng BHXH, thôi việc theo chế độ lao động dôi dư của công ty. Ngày 28/8/2017, ông Trung tròn 51 tuổi, khi đó ông có được nghỉ hưu trước tuổi không?

BHXH TP Hà Nội trả lời như sau:

Ông sinh ngày 28/8/1966, làm công việc chạy tàu, trưởng dồn tại ga Giáp Bát thuộc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm loại IV. Ông tham gia BHXH từ tháng 1/1985 đến tháng 1/2015 là 30 năm 1 tháng. Ông đang thuộc đối tượng bảo lưu thời gian đóng BHXH.

Theo quy định tại Điều 55 Luật BHXH số 58/2014/QH13 về điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động: Người lao động khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên thì được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại Điều 54 nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Từ ngày 1/1/2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi bị suy giảm khả năng lao động.

Sau đó, mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên; Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.

Như vậy, đến tháng 8/2017, ông tròn 51 tuổi, giám định sức khỏe suy giảm khả năng lao động 81%, ông đủ điều kiện nghỉ hưu từ ngày 1/9/2017 theo quy định

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất