Nắm bắt dư luận xã hội có nơi, có lúc chưa kịp thời

Việt Thắng

Ông Lại Xuân Môn, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, việc nắm bắt tình hình dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân có nơi chưa kịp thời.

Nắm bắt dư luận xã hội có nơi, có lúc chưa kịp thời
Ông Lại Xuân Môn. Ảnh: Quang Vinh.

Ngày 23/12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Dự hội nghị còn có: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng.

Báo cáo tại hội nghị, ông Lại Xuân Môn, Phó trưởng ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết: Trong năm 2021, với tinh thần chủ động, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy, toàn ngành Tuyên giáo đã đổi mới phương thức, triển khai toàn diện các lĩnh vực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2021, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội.

Điểm nhấn được ông Môn khái quát nằm ở việc đã chủ động, tích cực tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác lý luận chính trị, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác lịch sử Đảng. Bên cạnh đó, đổi mới mạnh mẽ công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền, báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại bảo đảm khách quan, chính xác, có trọng tâm, trọng điểm.

Cũng theo ông Môn, công tác chỉ đạo, định hướng hoạt động trên lĩnh vực báo chí tiếp tục được toàn ngành quan tâm, tạo chuyển biến tích cực theo phương châm chủ động, kịp thời, hiệu quả, thuyết phục.

Nét nổi bật được ông Môn nhắc đến như: Tăng cường chấn chỉnh, xử lý sai phạm trong hoạt động báo chí, nhất là những sai phạm liên quan đến việc thực hiện không đúng tôn chỉ, mục đích, thông tin sai sự thật, thông tin không phù hợp với lợi ích quốc gia, nhân dân; tình trạng báo hóa các tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội “nút bóng” hoạt động như cơ quan báo chí.

Tiếp tục thực hiện quy hoạch và quản lý báo chí toàn quốc, phát triển báo chí theo định hướng đại hội XIII của Đảng “Xây dựng nền báo chí truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại”. Chú trọng, tăng cường bồi dưỡng về chính trị, nghiệp vụ cho đội ngũ phóng viên, nhà báo, thực hiện tốt quy định về đạo đức người làm báo Việt Nam.

“Tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tăng cường định hướng các hoạt động văn hóa nghệ thuật, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo công tác khoa giáo, bước đầu đạt một số kết quả tích cực. Chú trọng kiện toàn tổ chức bộ máy, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tuyên giáo; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa ngành Tuyên giáo với các cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp" - ông Môn thông tin.

Bên cạnh các kết quả đạt được, ông Môn cũng chỉ ra những hạn chế, chất lượng, hiểu quả tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận chưa cao.

Hoạt động tuyên truyền miệng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, nhất là cấp cơ sở chưa đa dạng về hình thức, phương pháp thiếu sinh động, còn mang tính một chiều.

Việc nắm bắt tình hình dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là những vấn đề phức tạp, nhạy cảm phát sinh ở cơ sở có lúc, có nơi chưa kịp thời.

Báo cáo của Ban Tuyên giáo Trung ương cũng cho biết, trong năm 2022 ngành Tuyên giáo xác định tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, xác định đây là nhiệm vụ của toàn ngành trong năm 2022; tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bảo đảm thiết thực, hiệu quả; tăng cường, nâng cao chất lượng công tác lý luận chính trị; bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại, báo chí-xuất bản, văn hóa, văn nghệ, dư luận xã hội; đổi mới, đưa công tác khoa giáo gắn sát với thực tiễn và nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội các địa phương, đơn vị; tăng cường phối hợp, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức, bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất