Nâng cao chất lượng đại lý thu

Lê Bảo

Đây là vấn đề được các đại biểu đặt ra tại Hội thảo sửa đổi, bổ sung Quy định hoạt động đại lý thu BHXH, BHYT và xây dựng quy trình khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT do BHXH Việt Nam tổ chức ngày 17/7 tại Quảng Ninh.

Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.

Hội thảo được tổ chức nhằm xây dựng quy định hoạt động của đại lý thu phù hợp thực tiễn, đồng thời quản lý chặt chẽ, nâng cao chất lượng hoạt động của các đại lý thu. Bên cạnh đó, xây dựng quy trình khai thác, phát triển đối tượng BHXH tự nguyện, BHYT để các địa phương, đơn vị, các đại lý, nhân viên đại lý vận dụng vào tình hình thực tế của từng địa phương, nhằm mở rộng, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, hoàn thành các chỉ tiêu được giao.

Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, BHXH Việt Nam đã tập trung xây dựng, triển khai nội dung sắp xếp bộ máy tinh gọn; tiếp tục mở rộng, nâng cao hiệu quả của các đại lý thu, xây dựng các đại lý chuyên nghiệp, hoạt động hiệu quả. Sau gần 5 năm tổ chức triển khai  thực hiện Quy định hoạt động đại lý thu BHXH, BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 1599/QĐ-BHXH ngày 28/10/2016 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố đã tích cực triển khai Quy định có hiệu quả, cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu quản lý đại lý thu thống nhất trên toàn quốc và hoạt động của đại lý thu đã đi vào nề nếp.

Tính đến ngày 31/3, BHXH Việt Nam đã mở rộng và phát triển được trên 12.000 đại lý thu với trên 37.000 điểm thu và trên 52.000 nhân viên đại lý thu. Có thể thấy rằng, thông qua hệ thống đại lý thu, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình ngày càng tăng, kết quả hằng năm đều đạt kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ giao về phát triển đối tượng.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Quyết định số 1599/QĐ-BHXH cho thấy, Quy định cũng còn bộc lộ một số bất cập, hạn chế cần sửa đổi, bổ sung. Đơn cử, chưa quy định về pháp nhân đối với một số tổ chức làm đại lý thu, chưa quy định đối với đại lý thu được cơ quan BHXH ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ khác; công tác đào tạo, bồi dưỡng quy trình khai thác phát triển đối tượng cho nhân viên đại lý thu còn chưa được chú trọng. Vì vậy nhân viên đại lý thu chưa chuyên nghiệp, chưa chủ động trong việc tiếp cận đến một số địa bàn rộng, dân cư không tập trung và chưa hiểu rõ về chính sách BHXH, BHYT. Chính vì vậy việc sửa đổi Quyết định 1599, đồng thời xây dựng bộ tài liệu về quy trình khai thác, phát triển đối tượng để cán bộ BHXH, nhân viên đại lý thu làm cẩm nang trong quá trình thực hiện tuyên truyền, tư vấn, phát triển đối tượng là cần thiết.

Hiện nay BHXH Việt Nam đã xây dựng dự thảo Quy định hoạt động đại lý thu BHXH, BHYT có 7 chương với 25 điều, trong đó quy định rõ về điều kiện, hồ sơ làm đại lý thu BHXH, BHYT; điều kiện, hồ sơ làm nhân viên đại lý thu; nội dung, nguyên tắc và quản lý hoạt động đại lý thu; đào tạo, bồi dưỡng, sát hạch và cấp thẻ nhân viên đại lý thu; quyền và trách nhiệm của các bên có liên quan đến hoạt động đại lý thu.

Đối với Dự thảo quy trình khai thác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHXH tỉnh, thành phố: Tổ chức khai thác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT đối với người cư trú trên địa bàn thành phố thuộc tỉnh, và các trường hợp không phân cấp cho BHXH huyện. BHXH  huyện: Tổ chức khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT đối với người cư trú trên địa bàn huyện, và các trường hợp có tính chất đặc thù như người lao động trong các hội, hiệp hội, làng nghề… theo phân cấp của BHXH tỉnh…

Tại Hội thảo cho ý kiến về quy trình xây dựng đại lý thu BHXH, BHYT các đại biểu cho rằng, để nâng cao chất lượng phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT thì công tác truyền thông đóng vai trò rất quan trọng.

Vì vậy, trong thời gian tới, cần tiếp tục triển khai thực hiện bồi dưỡng kỹ năng truyền thông, phát triển đối tượng cho đội ngũ nhân viên đại lý thu đạt chất lượng, hiệu quả cao. Đồng thời  cần quy định chặt chẽ về lý lịch tư pháp của các đại lý thu; đồng thời xây dựng, triển khai hệ thống CNTT, tổng đài liên lạc, giúp người dân kiểm tra tính chính xác, minh bạch của các đại lý thu, phục vụ công tác phát triển đối tượng, đảm bảo phòng tránh rủi ro.     

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất