Nâng cao toàn diện vai trò của Mặt trận trong tình hình mới

Lưu Hồng Tài – Trung Kiên

Ngày 3/5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kế Sách tổ chức khai mạc Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 – 2024, với tinh thần “Đoàn kết, Dân chủ, Đồng thuận, Đổi mới, Phát triển”.

Nâng cao toàn diện vai trò của Mặt trận trong tình hình mới

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kế Sách nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt.

Dự và chỉ đạo Đại hội có Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng Dương Sà Kha, các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Kế Sách cùng 124 đại biểu.

Theo Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kế Sách, nhiệm kỳ qua, MTTQ từ huyện đến cơ sở đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ quan điểm của Đảng về Đại đoàn kết toàn dân tộc là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu để đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và nhân tố có ý nghĩa quyết định thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được MTTQ Việt Nam huyện Kế Sách cụ thể hoá bằng việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì thực hiện như: cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

Hàng năm MTTQ cùng các tổ chức thành viên phối hợp với chính quyền các cấp và các ngành chức năng hỗ trợ hoạt động cho các hội, đoàn, các dân tộc, tôn giáo tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, các lễ hội truyền thống vừa mang tính cổ truyền, vừa mang tính tín ngưỡng tôn giáo như: Lễ Phật Đản, Lễ Giáng sinh, Lễ hội Oóc om bóc, Lễ Đol ta, Tết Chol Chnăm Thmây…; thăm hỏi động viên các gia đình chính sách, người có công, người nghèo và các đối tượng xã hội khác, nhất là trong công tác vận động chăm lo cho người nghèo, cứu trợ thiên tai, hỏa hoạn. Vận động thực hiện các chương trình an sinh xã hội được 28,3 tỷ đồng, riêng năm 2018 là 8,6 tỷ đồng.

Trong nhiệm kỳ 2014-2019, 100% khu dân cư đều tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhiều hình thức sôi nổi, thiết thực đã thu hút trên 55% số hộ gia đình và nhiều cán bộ lãnh đạo Đảng, chính quyền, Đoàn thể các cấp về dự; dịp này đã biểu dương khen thưởng 326 tập thể và 2.336 cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước, thăm và tặng quà cho người nghèo, gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng, học sinh nghèo hiếu học, đã tạo sự phấn khởi trong nhân dân.

Nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì thành lập các mô hình hoạt động phù hợp với từng ngành, từng địa phương, đơn vị. Tính đến nay, huyện đã thực hiện giới thiệu, điển hình các mô hình hoạt động hiệu quả như: Mô hình “thoát nghèo bền vững”; mô hình trồng cây bưởi da xanh; mô hình trồng cây vú sữa tím; mô hình chăn nuôi gà; mô hình “Thắp sáng đường quê”; mô hình “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường”;  mô hình “Khu dân cư phòng chống tội phạm”; mô hình địa chỉ nhân đạo; mô hình “Chung tay góp sức vì người nghèo”. Đến cuối năm 2018 toàn huyện Kế Sách đã công nhận, tái công nhận 39.238/42.787 hộ gia đình văn hoá, chiếm 91,70%, tăng 878 hộ so với đầu nhiệm kỳ; công nhận, tái công nhận 81 khu dân cư văn hoá, chiếm 94,18%.

Năm năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, phối hợp của chính quyền, tham gia của các tổ chức thành viên, sự nhiệt tình ủng hộ của các tổ chức, cá nhân đã khơi dậy và phát huy tinh thần tương thân, tương ái của các tầng lớp nhân dân, tạo được sự đồng cảm, tương trợ giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hàng năm Ban vận động “Vì người nghèo” MTTQ từ huyện đến cơ sở phối hợp với các tổ chức thành viên xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện với nhiều hình thức phong phú như vận động tiền mặt, hiện vật,… đã nhận được sự hưởng ứng của các ngành, các cấp, huyện đã vận động được 1 tỷ 953 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 33 căn nhà đại đoàn kết, giúp 356 người khám chữa bệnh, hỗ trợ 365 suất học bổng, hỗ trợ cho 3.568 hộ nghèo ăn Tết Nguyên đán và Tết Chol Chnăm Thmây của dân tộc Khmer và các hỗ trợ khác... Quỹ Vì Người nghèo huyện đã tiếp nhận 3,338 tỷ đồng của Mặt trận tỉnh để xây dựng 103 căn nhà đại đoàn kết, tiếp nhận hỗ trợ 965 hộ nghèo ăn Tết Nguyên đán, và hỗ trợ 550 hộ dân bị thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn. 

Đại hội thống nhất thông qua mục tiêu, chương trình hành động nhiệm kỳ 2019 – 2024; vận động nhân dân thực hiện tốt quyền làm chủ, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội. Phấn đấu MTTQ Việt Nam huyện và từ 70% MTTQ xã, thị trấn đạt loại tốt, trên 85% khu dân cư được đánh giá đạt từ loại khá trở lên.

Nâng cao toàn diện vai trò của Mặt trận trong tình hình mới - 1

Khen thưởng các tập thể, cá nhân.

Phát biểu tại Đại hội, ông Lâm Dũng Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, cho rằng: Nhiệm kỳ qua, Mặt trận các cấp huyện Kế Sách đã phát huy tốt vai trò, vị trí của Mặt trận trong xã hội. Công tác tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, tăng cường, công tác vận động, tuyên truyền và hướng dẫn các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được quan tâm thường xuyên. 

Ông Lâm Dũng Liêm đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kế Sách tiếp tục quan tâm công tác củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; không ngừng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra. Tích cực tham gia công tác xã hội, từ thiện, nhân đạo, để cùng cấp ủy, chính quyền chăm lo tốt hơn cho gia đình chính sách, người nghèo; góp phần giảm hộ nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Đại hội hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kế Sách lần thứ X gồm 55 vị, cử 5 vị vào Ban Thường trực, ông Trần Hoàng Thu đắc cử chức danh Chủ tịch Ủy ban  MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019 – 2024; Đại hội cũng đã hiệp thương dân chủ, cử 21 đại biểu chính thức, và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh.

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Kế Sách lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024 là sự kiện chính trị quan trọng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, vượt qua khó khăn, thách thức, chung sức, chung lòng tham gia xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí; tham gia góp ý xây dựng Đảng, Chính quyền trong sạch, vững mạnh; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương, thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Kế Sách tặng giấy khen cho 4 tập thể và 8 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác mặt trận nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, trong năm 2019, người Mặt trận đã tạo nên những dấu ấn đặc biệt. Trên tinh thần thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, công tác Mặt trận đã được triển khai quyết liệt, rõ trọng tâm, trọng điểm, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Đại Đoàn Kết xin điểm lại 10 sự kiện nổi bật.

Xem nhiều nhất