Nâng mức hỗ trợ học nghề cho lao động thất nghiệp lên 1,5 triệu đồng/tháng

K.Lê

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 17/2021/QĐ-TTg quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Theo đó Thủ tướng đã đồng ý nâng mức hỗ trợ học nghề cho lao động thất nghiệp lên mức 1,5 triệu đồng/tháng.

Cụ thể Quyết định 17/2021/QĐ-TTg nêu rõ, đối với người tham gia khóa đào tạo nghề đến 3 tháng: Mức hỗ trợ tính theo mức thu học phí của cơ sở đào tạo nghề nghiệp và thời gian học nghề thực tế, nhưng tối đa không quá 4.500.000 đồng/người/khóa đào tạo. Đối với người tham gia khóa đào tạo nghề trên 3 tháng: Mức hỗ trợ tính theo tháng, mức thu học phí và thời gian học nghề thực tế, nhưng tối đa không quá 1.500.000 đồng/người/tháng.

Trường hợp người lao động tham gia khóa đào tạo nghề có những ngày lẻ không đủ tháng theo quy định của cơ sở đào tạo nghề nghiệp thì số ngày lẻ được tính theo nguyên tắc: Từ 14 ngày trở xuống tính là 1/2 tháng và từ 15 ngày trở lên được tính là 1 tháng.

Quyết định cũng nêu rõ: Hồ sơ đề nghị học nghề và giải quyết hỗ trợ học nghề được thực hiện theo quy định tại Điều 24 và Điều 25 Nghị định 28/2015/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 61/2020/NĐ-CP). Hàng tháng, cơ sở đào tạo nghề nghiệp thực hiện các thủ tục thanh, quyết toán kinh phí hỗ trợ học nghề theo quy định tại Điều 25 Nghị định 28/2015/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 61/2020/NĐ-CP).

Đối với người lao động đã nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành nhưng chưa có quyết định hỗ trợ học nghề thì được áp dụng mức hỗ trợ học nghề theo các quy định tại Quyết định này. Nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ học nghề do cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Một trong tính ưu việt của bảo hiểm thất nghiệp chính là hướng đến tạo việc làm bền vững cho NLĐ sau khi thất nghiệp. Tuy nhiên theo thống kê của Bộ LĐTB&XH, số người lựa chọn học nghề chiếm tỷ lệ rất thấp trong số người đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. Số người được hỗ trợ học nghề chỉ chiếm khoảng 5% số người hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trong khi đó trong năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, số người đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trong năm 2020 lên tới gần 1,1 triệu người, số lao động có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho hơn 1,06 triệu người, với tổng số tiền trợ cấp hơn 18.200 tỷ đồng.

Nguyên nhân khiến NLĐ không mặn mà với học nghề, theo Bộ LĐTB&XH do mức hỗ trợ học nghề thấp, nên phần lớn NLĐ không lựa chọn học nghề mà chuyển sang đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp. Chính vì vậy với việc nâng mức hỗ trợ học nghề sẽ là giải pháp khuyến khích NLĐ học nghề đồng thời nâng cao năng suất lao động.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất