Ngân sách tiếp tục hỗ trợ người nghèo đóng bảo hiểm

T. Hằng

Bộ Tài chính đã đồng ý với đề nghị của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ngân sách nhà nước tiếp tục đóng, hỗ trợ mức đóng cho đối tượng được kéo dài thẻ bảo hiểm y tế (BHYT). 

Đối tượng được đóng thuộc hộ gia đình nghèo, người thuộc hộ gia đình cận nghèo được hỗ trợ 100% mức đóng, người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng kinh tế- xã hội khó khăn, người sinh sống ở vùng kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn, người sinh sống ở xã, huyện đảo. Nguồn kinh phí đóng, hỗ trợ mức đóng BHYT từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện các chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2012- 2015.    

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất