Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc xã Hòa Lễ

Minh Khang

Ngày 13/11, Ban công tác Mặt trận thôn 11, xã Hòa Lễ, huyện Krông Bông (Đắk Lắk) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ban công tác Mặt trận thôn 11, xã Hòa Lễ ký cam kết thi đua, giữ vững danh hiệu thôn văn hóa và đạt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. 
Ban công tác Mặt trận thôn 11, xã Hòa Lễ ký cam kết thi đua, giữ vững danh hiệu thôn văn hóa và đạt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. 

Thôn 11, xã  Hòa Lễ hiện có 111 hộ với 475 khẩu. Trong những năm qua, nhân dân trên địa bàn đã phát huy truyền thống đoàn kết, hưởng ứng hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động do Mặt trận các cấp phát động với các nội dung cụ thể, chủ yếu tập trung vào lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an ninh trật tự.

Đến nay, thôn 11, xã Hòa Lễ chỉ còn 22 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 19,8%; 33 hộ được công nhận "Gia đình văn hóa" 3 năm liên tục; 105 hộ được công nhận "Gia đình văn hóa" năm 2020.

Phát biểu tại Ngày hội, bà Huỳnh Thị Chiến Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà nhân dân thôn 11, xã Hòa Lễ đã đạt được thời gian qua, nhất là công tác tuyên truyền nhân dân thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận và các tổ chức thành viên tổ chức.

Đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới, cấp ủy, Ban Công tác Mặt trận, các tổ chức đoàn thể và nhân dân thôn 11 tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, chung sức, đồng lòng nêu cao tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, nỗ lực phấn đấu, hăng say lao động sản xuất, kinh doanh vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng; giữ vững lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, không để các thế lực thù địch xúi giục, lôi kéo, kích động, gây mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

Tại Ngày hội, Ban Công tác Mặt trận thôn 11, xã Hòa Lễ đã phát động phong trào thi đua năm 2021 và ký cam kết thi đua giữ vững danh hiệu thôn văn hóa và phấn đấu đạt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Nhân dịp này, UBND xã Hòa Lễ đã biểu dương, khen thưởng 4 hộ gia đình tiêu biểu trên địa bàn thôn 11 đã có thành tích xuất sắc trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin buồn

Tin buồn

Bà Nguyễn Thị Môn (mẹ anh Nguyễn Thanh Bình, Phụ trách Ban Chuyên đề - Báo Đại Đoàn Kết) vừa qua đời.

Xem nhiều nhất