Nghiên cứu thí điểm kiểm tra khí thải xe mô tô, xe gắn máy

Lan Anh

Chiều 18/3, Sở Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh cùng Viện Khoa học và Công nghệ giao thông vận tải (Bộ Giao thông vận tải), Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam đã ký kết Chương trình “Nghiên cứu thí điểm kiểm tra khí thải xe mô tô, xe gắn máy đang lưu hành hướng tới thí điểm kiểm soát khí thải xe mô tô, xe gắn máy đang lưu hành trên địa bàn thành phố, góp phần cải thiện chất lượng môi trường không khí”.

Theo đó, Chương trình nghiên cứu được thực hiện trên địa bàn TP Hồ Chí Minh trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 12/2020. Đối tượng là xe máy sử dụng từ 5 năm trở lên (không phụ thuộc vào hãng sản xuất).

Kết quả nghiên cứu của Chương trình sẽ là cơ sở để UBND TP Hồ Chí Minh đề xuất HĐND TP và Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế cho phép thành phố triển khai thí điểm kiểm soát khí thải xe mô tô, xe gắn máy đang lưu hành trên địa bàn thành phố.

Nội dung thực hiện Chương trình bao gồm đánh giá hiện trạng phát thải xe máy đang lưu hành trên địa bàn thành phố; khảo sát, đánh giá tác động kinh tế - xã hội của việc kiểm soát khí thải xe máy tới người dân, cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức có liên quan; xây dựng và đề xuất các giải pháp, chính sách để thí điểm kiểm soát khí thải xe máy tham gia giao thông trên địa bàn thành phố.

Chương trình cũng tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích của việc kiểm soát khí thải xe máy; tổ chức hội thảo khoa học lấy ý kiến chuyên gia, nhà hoạch định chính sách và các cơ quan ban ngành có liên quan. Trên cơ sở đó thống nhất các giải pháp và chính sách cho việc thí điểm kiểm định khí thải xe máy.       

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất