Người lao động dôi dư nghỉ hưu trước tuổi mức hỗ trợ tiền thế nào?

PV (theo VGP)

Công ty của ông Trần Thế Dũng (TP Hà Nội) thực hiện cổ phần hóa, sắp xếp lao động dôi dư theo Nghị định số 63/2015/NĐ-CP. Theo đó, người lao động khi về hưu trước tuổi được Nhà nước hỗ trợ 1 tháng lương cơ sở cho mỗi năm đóng BHXH.

Ông Dũng hỏi, số tiền 1 tháng lương cơ sở được Nhà nước hỗ trợ bằng (=) hệ số lương hiện hưởng nhân (x) mức lương cơ sở (1.390.000đ) có đúng không?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội trả lời:

Ngày 22/7/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 63/2015/NĐ-CP quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 3, Nghị định này quy định chính sách đối với người lao động dôi dư được tuyển dụng lần cuối cùng trước ngày 21/4/1998 hoặc trước ngày 26/4/2002, tại thời điểm cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp lao động hoặc Tòa án quyết định mở thủ tục phá sản như sau:

Người lao động dôi dư từ đủ 55 tuổi đến đủ 59 tuổi đối với nam, từ đủ 50 tuổi đến đủ 54 tuổi đối với nữ và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên được hưởng lương hưu theo quy định tại Khoản 1 Điều 50 của Luật BHXH năm 2006(đối với trường hợp nghỉ hưu trước ngày 1/1/2016), theo Khoản 4 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 (đối với trường hợp nghỉ hưu từ ngày 1/1/2016 trở về sau) và được hưởng thêm chế độ sau:

- Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi;

- Trợ cấp 3 tháng tiền lương cho mỗi năm (đủ 12 tháng, không kể tháng lẻ) nghỉ hưu trước tuổi so với quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 50 của Luật BHXH năm 2006 (đối với trường hợp nghỉ hưu trước ngày 1/1/2016), so với quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 54 của Luật BHXH năm 2014 (đối với trường hợp nghỉ hưu từ ngày 1/1/2016 trở về sau);

- Hỗ trợ 1 tháng lương cơ sở do Chính phủ quy định cho mỗi năm làm việc có đóng BHXH.

Người lao động dôi dư trên 59 tuổi đến dưới 60 tuổi đối với nam, trên 54 tuổi đến dưới 55 tuổi đối với nữ và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên được hưởng lương hưu theo quy định tại Khoản 1 Điều 50 của Luật BHXH năm 2006(đối với trường hợp nghỉ hưu trước ngày 1/1/2016), theo Khoản 4 Điều 54 của Luật BHXH năm 2014 (đối với trường hợp nghỉ hưu từ ngày 1/1/ 2016 trở về sau) và được hưởng thêm chế độ sau:

- Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi;

- Hỗ trợ 0,5 tháng lương cơ sở do Chính phủ quy định cho mỗi năm làm việc có đóng BHXH.

Điều 3 Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định, từ ngày 1/7/2018, mức lương cơ sở là 1.390.000 đồng/tháng.

Như vậy, tại thời điểm tháng 10/2018, người lao động dôi dư từ đủ 55 tuổi đến đủ 59 tuổi đối với nam, từ đủ 50 tuổi đến đủ 54 tuổi đối với nữ và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên được nghỉ việc hưởng lương hưu, không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi và còn được hỗ trợ 1 tháng lương cơ sở (1.390.000 đồng/tháng) cho mỗi năm làm việc có đóng BHXH. Cụ thể mức hỗ trợ = 1.390.000 đồng x số năm làm việc có đóng BHXH.

Tại thời điểm tháng 10/2018, người lao động dôi dư trên 59 tuổi đến dưới 60 tuổi đối với nam, trên 54 tuổi đến dưới 55 tuổi đối với nữ và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên được hưởng lương hưu, không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi và còn được hỗ trợ 0,5 tháng lương cơ sở (1.390.000 đồng/tháng/2) cho mỗi năm làm việc có đóng BHXH. Cụ thể mức hỗ trợ = (1.390.000 đồng / 2)  x số năm làm việc có đóng BHXH.

Cách tính ông Trần Thế Dũng nêu là cách tính mức lương tháng trả cho người lao động theo thang lương, bảng lương do Nhà nước quy định, mà doanh nghiệp đăng ký áp dụng. Cách tính đó không đúng với quy định về mức hỗ trợ đối với người lao động dôi dư nghỉ hưu trước tuổi nêu tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 3, Nghị định số 63/2015/NĐ-CP.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất