: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:30:27 15/09/2019

BẢN TIN MẶT TRẬN: Đại hội IV: Củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc

Đại hội IV được xem là đại hội của đại đoàn kết dân tộc, củng cố và tăng cường Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vì độc lập dân tộc, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng văn minh.

So với 3 kỳ Đại hội trước, Đại hội lần này có thành phần tham gia rộng rãi nhất với tinh thần “Lấy đại nghĩa dân tộc làm trọng, lấy mục tiêu chung làm điểm tương đồng, xóa bỏ mặc cảm, hận thù, hướng về tương lai, hòa hợp thành một khối thống nhất vì lợi ích của đất nước và dân tộc, cùng nhau ra sức phấn đấu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm thất bại mọi mưu toan của bất cứ thế lực nào cản trở bước tiến lên của dân tộc ta”. (Xem chi tiết)

Đa dạng các kênh thông tin để định hướng dư luận. Phát huy tối đa vai trò công tác Mặt trận trong giai đoạn mới, Mặt trận các cấp nhanh chóng đa dạng các kênh thông tin, thiết lập, quản lý, khai thác hiệu quả các trang mạng xã hội, qua đó tập trung tuyên truyền, chủ động nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, định hướng dư luận xã hội. Đó là những điểm mới của MTTQ tỉnh Nghệ An triển khai trong nhiệm kỳ này. (Xem chi tiết)

Sơn La: Đề nghị xét, công nhận thành phố Sơn La hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Ngày 12/9, UBND tỉnh Sơn La đã tổ chức cuộc họp của Đoàn thẩm tra đề nghị xét, công nhận thành phố Sơn La hoàn thành xây dựng nông thôn mới năm 2019. (Xem chi tiết)

BĐT