Mặt trận phối hợp với các tổ chức như thế nào?

Hoàng Yến - Hạnh Nguyên Ảnh: Quang Vinh

Mặt trận phải làm rõ được quy chế phối hợp giữa Mặt trận với các tổ chức trong đó có Đảng khi Đảng cũng là thành viên của Mặt trận và bám sát Luật MTTQ Việt Nam, ông Lê Truyền nhấn mạnh.

Mặt trận phối hợp với các tổ chức như thế nào?

Ông Lê Truyền phát biểu tại Hội nghị.

Theo ông Lê Truyền, nguyên Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, trong nhiều lần tiếp xúc với dân, nhiều người hỏi ông về tiến độ chuẩn bị cho Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ 9, điều đó là một minh chứng cụ thể cho việc người dân đang rất quan tâm tới hoạt động của Mặt trận, đây chính là điều kiện tiền đề để làm tốt công tác Mặt trận.

 Do vậy, ông Truyền đề nghị, sau khi hoàn thiện các dự thảo văn kiện, Mặt trận nên ban hành sớm trong dân để người dân được góp ý cũng như đăng tải trên báo Đại Đoàn Kết để lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân một cách rộng rãi.

 Tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 14, góp ý việc sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam, ông Lê Truyền cho rằng, hiện nay Luật MTTQ Việt Nam đã được hoàn thiện và thông qua, điều lệ sửa đổi phải thực hiện được ý Đảng và cụ thể hóa những gì Luật đã có.

“Điều lệ phải khai thác tối đa những gì luật đã đưa ra để điều lệ phong phú hơn, và phải đại diện được quyền lợi, nói lên tiếng nói và bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của nhân dân”, ông Lê Truyền khẳng định.

Cũng theo ông Lê Truyền, Mặt trận là lắng nghe, quan tâm, bảo vệ và đại diện cho nhân dân. Chính vì vậy, việc hoàn thiện Điều lệ sẽ góp phần tăng cường vai trò của Mặt trận, vị thế của Mặt trận và phát huy được vai trò của mình trong tập hợp ý kiến, kiến nghị cử tri, đồng thời đưa ra các chương trình giám sát, phản biện hiệu quả.

Trong nguyên tắc tổ chức hoạt động của MTTQ Việt Nam, ông Lê Truyền cũng lưu ý, khi phối hợp tổ chức hành động, các tổ chức thành viên giữ tính độc lập và Mặt trận cũng độc lập trong hoạt động của mình để nâng cao vai trò giám sát, phản biện.

Đặc biệt, Mặt trận phải làm rõ được quy chế phối hợp giữa Mặt trận với các tổ chức trong đó có Đảng khi Đảng cũng là thành viên của Mặt trận và bám sát Luật MTTQ Việt Nam. 

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

MTTQ tỉnh Hà Tĩnh có tân Phó Chủ tịch

MTTQ tỉnh Hà Tĩnh có tân Phó Chủ tịch

Ông Thái Ngọc Hải, nguyên Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đức Thọ vừa được hiệp thương cử làm Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh.

Xem nhiều nhất