: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:00:58 22/08/2019

Người có uy tín - hạt nhân đoàn kết

Tỉnh Hoà Bình với phần lớn đồng bào tại các bản làng xa xôi, khó khăn,  thì vai trò của người có uy tín người hiểu rõ phong tục tập quán, tình hình cơ sở để tuyên truyền cho đồng bào hiểu, đồng bào tin là rất quan trọng. Họ chính là hạt nhân đoàn kết tại mỗi cộng đồng dân cư.

Người có uy tín - hạt nhân đoàn kết

Cán bộ Mặt trận huyện Đà Bắc (tỉnh Hòa Bình) chia sẻ kinh nghiệm với người có uy tín.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hoà Bình Xa Đức Thọ cho biết: Là tỉnh miền núi với trên 83 vạn người, trong đó Hòa Bình có tới 74,14% người dân tộc thiểu số. Theo danh sách được phê duyệt giai đoạn 2018-2022, toàn tỉnh Hoà Bình có 1.631 người có uy tín. Những năm qua, lực lượng này đã phát huy vai trò  “hạt nhân đoàn kết” tại các cộng đồng dân cư trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Nhiều người có uy tín đã tham gia ý kiến thiết thực vào chương trình phát triển kinh tế-xã hội và công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ. Tích cực áp dụng tiến bộ kinh tế-xã  hội vào sản xuất, tăng thu nhập và tuyên truyền, hướng dẫn, vận động đồng bào làm theo.

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM), họ cũng là những người tiên phong hiến đất xây dựng các công trình phúc lợi, dân sinh. Với tỉnh Hoà Bình, người có uy tín còn có vai trò quan trọng trong giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ an ninh trật tự và là lực lượng nòng cốt, cầu nối giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân. Qua đó, góp phần củng cố lòng tin của đồng bào các dân tộc với Đảng, Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết.

Nói đi đôi với làm, nhiều người đã nêu gương sáng, tiêu biểu được nhân dân đồng tình ủng hộ, nghe và làm theo. Có thể nhắc đến già làng kiêm Bí thư chi bộ bản Sùng A Pha (bản Chà Đáy, xã Pà Cò, huyện Mai Châu). Không chỉ có uy tín trong cộng đồng dân cư của bản, già làng Sùng A Pha còn là người đi đầu trong phát triển kinh tế ở địa phương. Với mô hình trồng chè tuyết và cây ăn quả cho thu nhập cao, gia đình già làng Pha đã vươn lên từ diện hộ khó khăn trở thành hộ có cuộc sống khấm khá. Già làng Sùng A Pha cũng thường xuyên động viên, giúp đỡ các gia đình trong bản tích cực sản xuất, nâng cao đời sống.

Cũng ở huyện Mai Châu, già làng Vàng A Tình (xã Hang Kia) tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào người Mông trong bản không phá rừng làm nương rẫy, tham gia trồng vào bảo vệ rừng, bảo vệ nước đầu nguồn, góp phần giữ gìn môi trường sinh thái. Vận động nhân dân cùng tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng hiệu quả các mô hình gia đình tự quản, dòng họ tự quản về an ninh trật tự. Già làng Vàng A Tình còn là người có công lớn trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc Dao. Trong các gương sáng là nữ giới có bà Bùi Thị Thiệp (xã Vĩnh Đồng, huyện Kim Bôi) luôn đi đầu trong vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu, cây trồng, vật nuôi; Bà Lường Thị Sinh (xã Đoàn Kết, huyện Đà Bắc) vận động phụ nữ giúp nhau làm kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc…

Ông Xa Đức Thọ chia sẻ: Nhằm phát huy vai trò của người có uy tín, Ủy ban MTTQ tỉnh đã phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức tập huấn cho người có uy tín tiêu biểu về nội dung MTTQ với công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”.

Công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; Gặp mặt, biểu dương các già làng, trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu; Tổ chức tham quan các mô hình phát triển kinh tế và gặp mặt lãnh đạo UBTƯ MTTQ Việt Nam, Ủy ban Dân tộc... Cùng với đó, Ban Dân tộc tỉnh cũng đã phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu trình UBND tỉnh ban hành các văn bản về tăng cường vai trò người có uy tín trong vùng DTTS. Đồng thời, tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định. Từ năm 2016 đến nay, Ban đã thực hiện chính sách đối với người có uy tín với tổng kinh phí trên 10,5 tỷ đồng.

“Thời gian qua, người có uy tín tỉnh Hoà Bình đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm và uy tín của mình - là “hạt nhân đoàn kết” tại mỗi cộng đồng dân cư. Đặc biệt, họ luôn gương mẫu đi đầu và tích cực động viên bà con thực hiện tốt các phong trào hoạt động ở cơ sở”- ông Xa Đức Thọ cho biết.

Hạnh Nhân - Ái Châu