Người nghèo và bảo hiểm y tế

Anh Vũ

Thực hiện chương trình giám sát bảo hiểm y tế (BHYT) đối với hộ nghèo, cận nghèo giai đoạn 2010-2014, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ đã tiến hành giám sát tại các đơn vị Bảo hiểm y tế tỉnh và 4 huyện Tân Sơn, Thanh Sơn, Yên Lập, Cẩm Khê. 

Người nghèo và bảo hiểm y tế

Ảnh minh họa.

Để triển khai thực hiện chương trình giám sát, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã phối hợp với các tổ chức thành viên và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức trên cơ sở nội dung giám sát, phân công các ban chuyên môn phụ trách từng nội dung giám sát, đồng thời thống nhất với UBND và các đơn vị chịu sự giám sát về kế hoạch giám sát. Theo đó Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ đã thành lập các đoàn giám sát BHYT đối với hộ nghèo, cận nghèo tại 4 huyện Tân Sơn, Thanh Sơn, Yên Lập, Cẩm Khê. 

Tại huyện Cẩm Khê kết quả giám sát cho thấy trên địa bàn huyện không còn đơn vị nợ tiền đóng BHYT cho người tham gia. Huyện đã phối hợp với các cơ quan đơn vị tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về quyền lợi và trách nhiệm của người tham gia BHYT. 

Việc thực hiện in, sao, cấp, sửa đổi thẻ BHYT kịp thời theo quy định. Toàn huyện có hơn 26.000 lượt đối tượng hộ nghèo và 25.500 lượt đối tượng hộ cận nghèo được cấp thẻ BHYT. 

Còn tại huyện Yên Lập từ năm 2010 2014, đã có trên 84 nghìn lượt người được cấp thẻ BHYT đạt 92,3%. Trong đó, có hơn 4.200 người thuộc hộ nghèo và 3.300 người thuộc hộ cận nghèo.

Bên cạnh việc cấp phát thẻ BHYT, chính quyền địa phương đã phối hợp với các cơ sở y tế đầu tư trang thiết bị, tổ chức cung ứng dịch vụ khám, chữa bệnh đảm bảo 100% cơ sở y tế đều thực hiện tốt việc khám chữa bệnh cho các đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo có BHYT. Việc cấp, đổi thẻ, thu hồi và tạm giữ thẻ BHYT được chính quyền thực hiện đúng quy trình, không gây phiền hà, ảnh hưởng đến quyền lợi của đối tượng được hưởng.

Kết quả giám sát tại BHXH tỉnh Phú Thọ cho thấy từ năm 2012 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có hơn 8.300 người thuộc hộ cận nghèo tham gia BHYT. Số người thuộc hộ cận nghèo toàn tỉnh được hỗ trợ 100% kinh phí mua thẻ BHYT từ 70% kinh phí ngân sách Nhà nước, 10% từ ngân sách tỉnh, 20% kinh phí từ dự án NORRED qua đó đã nâng tổng số lên trên 94 nghìn người là đối tượng thuộc hộ cận nghèo và hơn 86 nghìn đối tượng hộ nghèo được cấp thẻ BHYT.

Bên cạnh việc cấp thẻ BHYT thì việc cung ứng dịch vụ khám chữa bệnh cho các đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo cũng được chú trọng.

Toàn tỉnh có 45 cơ sở khám chữa bệnh hợp đồng BHYT với cơ quan BHXH, 100% số trạm y tế xã khám chữa bệnh ban đầu bằng thẻ BHYT. Số người tham gia BHYT thuộc đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được tiếp cận với các dịch vụ y tế tại các tuyến xã, huyện, tỉnh, trung ương theo tuyến.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ Trần Phù Tiêu, qua việc giám sát việc thực hiện chính sách BHYT đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn cũng đã chỉ ra một số vướng mắc trong quá trính cấp thẻ BHYT cho các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo như trong quá trình cấp thẻ BHYT cho các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo còn việc lập danh sách còn sai sót thông tin cá nhân, khai báo trùng lặp nhiều nhóm đối tượng giữa người nghèo với dân tộc thiểu số, người nghèo với người có công nên khó kiểm soát, quản lý, dẫn đến hiện tượng cấp trùng thẻ. Việc thực hiện in, phát hành, giao thẻ còn chưa kịp thời...

Để tiếp tục khẳng định chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước với hộ nghèo cận nghèo, theo ông Tiêu cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới các khu dân cư về pháp luật, chính sách, chế độ BHYT để tạo sự đồng thuận trong nhân dân, nâng cao số lượng người tham gia BHYT.

Việc cấp thẻ BHYT cần được các cấp, các ngành quan tâm nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số thường xuyên kiểm tra, giám sát theo ngành dọc đảm bảo quyền và lợi ích của người dân. Đặc biệt cần điều chỉnh kịp thời những sai sót trong việc cấp phát thẻ BHYT, quản lý chặt chẽ việc cấp thẻ BHYT, công khai minh bạch trong việc thanh toán kinh phí hộ nghèo, cận nghèo được chi trả khi khám chữa bệnh bằng BHYT.    

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

'Sử dụng hàng Việt là thể hiện lòng yêu nước, là nét đẹp trong văn hóa doanh nghiệp'

'Sử dụng hàng Việt là thể hiện lòng yêu nước, là nét đẹp trong văn hóa doanh nghiệp'

Sáng ngày 11/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị các giải pháp đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (Cuộc vận động) và chủ trương các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối ưu tiên sử dụng dịch vụ, sản phẩm của nhau”.

Xem nhiều nhất