Nhiều chính sách mới có lợi cho người lao động

K.Lê

Thời gian làm công việc trong hầm lò chỉ còn 7 giờ/ ngày, ca làm việc tối đa trong hầm lò còn 9,5 giờ/ngày; Lao động nam hưởng trợ cấp 1 lần khi vợ sinh con… là những quy định mới có hiệu lực thi hành từ tháng 9 tới đây.

Nhiều chính sách mới có lợi cho người lao động

Người lao động làm việc tại hầm lò tối đa 7h/ngày

Theo Thông tư 04/2021/TT-BCT, thời gian công việc trong hầm lò đã được xác định tại Khoản 2, Điều 4, cụ thể: Thời giờ làm việc của người lao động tại vị trí sản xuất trong hầm lò không quá 7 giờ/1 ngày và không quá 42 giờ/1 tuần.

Như vậy, thay vì phải làm 8 giờ/ ngày như các công việc khác, từ 1/9, người lao động làm việc trong hầm lò sẽ được giảm thời gian làm việc xuống còn 7 giờ/ ngày và tổng thời gian làm việc trong tuần sẽ là không quá 42 giờ. Điều này sẽ giúp họ có thêm thời gian để nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động. Về ca làm việc tối đa trong hầm lò không quá 9,5 giờ trong 1 ngày.

Lao động nam hưởng trợ cấp 1 lần khi vợ sinh con

Đây là nội dung đáng chú ý của Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH. Theo đó từ 1/9, trường hợp lao động nữ mang thai đôi trở lên mà khi sinh nếu có con bị chết hoặc chết lưu thì thời gian hưởng, trợ cấp thai sản khi sinh con và trợ cấp một lần khi sinh con được tính theo số con được sinh ra, bao gồm cả con bị chết hoặc chết lưu.

Trước đó, Khoản 3, Điều 10 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định, chỉ chi trả tiền thai sản tính theo những con còn sống của lao động nữ mang thai đôi trở lên mà khi sinh có thai bị chết hoặc chết lưu.

Thông tư 06/2021 không chỉ bổ sung quyền lợi cho lao động nữ mà còn mở rộng trường hợp hưởng trợ cấp 1 lần khi vợ sinh con của lao động nam. Cụ thể, với trường hợp người mẹ tham gia bảo hiểm xã hội nhưng không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con mà người cha đủ điều kiện quy định tại điểm a khoản này thì người cha được hưởng trợ cấp một lần khi sinh con theo Điều 38 của Luật Bảo hiểm xã hội. Theo quy định hiện hành, lao động nam chỉ được hưởng trợ cấp một lần khi vợ không tham gia bảo hiểm xã hội.

Ngoài ra, Thông tư 06/2021 còn cho phép lao động nam được nghỉ chế độ thai sản thành nhiều lần khi vợ sinh con (trước đây việc nghỉ hưởng chế độ thai sản của lao động nam khi vợ sinh con thường thực hiện một lần cho toàn thời gian được quy định).

Quy định mức trợ cấp ưu đãi đối với người có công

Từ ngày 15/9/2021, Nghị định 75/2021/NĐ-CP của Chính phủ về các quy định liên quan đến mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi đối với người có công có hiệu lực.

Nghị định này quy định Bà mẹ Việt Nam Anh hùng được hưởng mức trợ cấp ưu đãi hằng tháng là 4.872.000 đồng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến là 1.361.0000 đồng; bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 41% trở lên được hưởng trợ cấp từ 1.695.000 đồng đến 4.137.000 đồng, tùy vào tỷ lệ tổn thương cơ thể…

Cũng theo Nghị định, thân nhân của liệt sĩ khi đi thăm viếng mộ liệt sĩ sẽ được hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn cho tối đa 3 ngày, mức hỗ trợ được tính là 3.000 đồng/1km/người. Mức hỗ trợ cất bốc hài cốt liệt sĩ được quy định là 4 triệu đồng cho mỗi hài cốt liệt sĩ, nếu thân nhân liệt sĩ không có nguyện vọng an táng hài cốt liệt sĩ trong nghĩa trang liệt sĩ thì được hỗ trợ kinh phí xây mộ liệt sĩ là 10 triệu đồng 1 mộ.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/9/2021 nhưng một số chế độ được áp dụng từ ngày 1/7/2021 và 1/1/2022.     

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất