Nhiều 'đại sự' chưa thấy nêu trong luật

H.Vũ

Ngày 11/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc bổ sung dự án Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp.

Trình bày tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, Chính phủ đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, đưa dự án Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2023), thông qua tại Kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023).

Theo ông Long, việc đề nghị đưa luật vào chương trình nhằm thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước trong việc nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp (DN), trước yêu cầu mới từ thực tiễn quản lý và hội nhập quốc tế, kịp thời khắc phục những hạn chế, tồn tại của Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại DN hiện hành, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật Việt Nam.

Ông Long cũng cho biết dự thảo luật lần này có 4 chính sách lớn như: đầu tư vốn Nhà nước vào DN; cơ cấu lại vốn Nhà nước tại DN; quản lý vốn nhà nước đầu tư tại DN; quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu.

Thẩm tra vấn đề trên, ông Hoàng Thanh Tùng - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho biết, Ủy ban Pháp luật và các cơ quan của Quốc hội tán thành sự cần thiết sửa đổi toàn diện Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại DN. Bên cạnh đó, Ủy ban Pháp luật và các cơ quan cũng tán thành với Tờ trình của Chính phủ về bổ sung và quy định rõ đối tượng áp dụng của luật gồm DN do tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội nắm giữ 100% vốn điều lệ; DN do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; DN do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; DN do DN nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ. Tuy nhiên, Ủy ban Pháp luật đề nghị rà soát để quy định cụ thể về trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn, các yêu cầu đặc thù (nếu có) đối với từng loại hình DN nêu trên trong dự thảo luật và bảo đảm sự thống nhất giữa các tài liệu trong hồ sơ đề nghị xây dựng luật về nội dung này.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, việc sửa luật là vấn đề cấp bách vì Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã giám sát 2 lần về cổ phần hoá DN nhà nước cũng đều nói đến. Khi thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước đều nói đến. Tuy nhiên dự thảo luật lần này chuẩn bị chưa kỹ, chính sách chưa rõ ràng.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, nhiều “đại sự” chưa thấy nêu trong luật như vấn đề cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại DN đã có một số Nghị định nhưng tại sao cổ phần hóa mấy năm nay vẫn “đóng băng”? Vậy có “luật hóa” từ Nghị định thành luật hay không? Hay vấn đề đất đai sau cổ phần hóa, nhà đầu tư chiến lược. Đây là vấn đề “nói chán nói chê” mà không thấy đề cập trong luật này. Đồng thời cần bổ sung tách bạch chức năng quản lý nhà nước và đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với DN.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý chủ trương sửa luật này là cấp thiết và đồng ý chủ trương cần phải khẩn trương hoàn chỉnh để trình Quốc hội xem xét lần một vào kỳ họp thứ 5, tháng 5/2023 và thông qua lần hai vào kỳ 6, tức là tháng 10/2023 và cần phải bổ sung vào chương trình để thông qua luật này trong năm 2023. Tuy nhiên, qua xem xét hồ sơ, còn nhiều vấn đề về chính sách chưa đủ rõ, cần bổ sung làm rõ hơn. Vì vậy, Thường vụ Quốc hội giao lại cho Chính phủ khẩn trương chuẩn bị hồ sơ để trình Thường vụ Quốc hội xem xét trong các phiên họp tới và xong lúc nào thì Ủy ban thường vụ xem xét lúc đó. Hồ sơ phải bảo đảm bám sát Kế hoạch 81 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ; Kết luận 19 của Bộ Chính trị phải ưu tiên chất lượng, không chạy theo số lượng mà phải kỹ, phải rõ, phải đúng thì mới đưa vào; Nghị quyết 12 Trung ương 5; Nghị quyết 60/2018 Quốc hội khóa XIV; Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Ông Định lưu ý, trong quá trình hoàn chỉnh cần nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến của các thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, ý kiến thẩm tra của các cơ quan Quốc hội, đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội, bảo đảm yêu cầu là kịp thời điều chỉnh những vấn đề mới mà thực tiễn đặt ra, khắc phục được những tồn tại, hạn chế, bất cập của luật hiện hành, thể chế hóa đầy đủ các chủ trương mới của Đảng và Quốc hội, nhất là các vấn đề liên quan đến quản lý vốn, cổ phần hóa, thoái vốn DN nhà nước, đất đai, quản lý quỹ, đổi mới và phát triển DN và các vấn đề có liên quan.

Cùng ngày, với 100% các ý kiến tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua 2 Nghị quyết về việc: thành lập thị trấn Bình Phú thuộc huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang; và thành lập thị xã Chơn Thành cùng các phường, tỉnh Bình Phước.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Nhiều 'đại sự' chưa thấy nêu trong luật

Nhiều 'đại sự' chưa thấy nêu trong luật

Ngày 11/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc bổ sung dự án Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp (sửa ...

Tin nóng

Xem nhiều nhất