Nhiều thay đổi với công chức cấp xã

Ngày 25/12 tới đây, Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 6/11/2019 sẽ có hiệu lực. Theo đó, từ 25/12, công chức cấp xã phải có trình độ đại học trở lên. (Trước đó, Thông tư 06/2012/TT-BNV yêu cầu về trình độ chuyên môn đối với công chức cấp xã chỉ cần tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp trở lên của ngành đào tạo phù hợp với chức năng đảm nhiệm). Đồng thời về tin học, từ 25/12, trình độ của công chức cấp xã phải đáp ứng theo chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT.

Ngoài ra, công chức cấp xã phải đủ 18 tuổi trở lên; tốt nghiệp trung học phổ thông; hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước…

Theo Điều 9 Thông tư quy định: Mỗi chức danh công chức cấp xã được bố trí ít nhất 1 người. Tuy nhiên, UBND cấp tỉnh có thể bố trí tăng thêm người ở một số chức danh công chức xã phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng xã, phường, thị trấn (không áp dụng với chức danh Trưởng công an xã và Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã). Đồng thời việc bố trí vẫn phải đáp ứng yêu cầu về số lượng quy định tại Điều 4 Nghị định 29/2009/NĐ-CP sửa đổi năm 2019: xã loại 1: tối đa không quá 23 người; loại 2: không quá 21 người; loại 3: không quá 19 người. Còn theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương (có hiệu lực từ 01/07/2020) thì Cơ cấu tổ chức của UBND xã  gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên phụ trách quận sự, Ủy viên phụ trách Công an. Ủy ban nhân dân xã loại I, loại II có không quá hai Phó Chủ tịch; xã loại III có một Phó Chủ tịch (Điều 34).

Việc tuyển dụng công chức cấp xã không phân biệt loại hình đào tạo, trường công lập, ngoài công lập.

Như vậy, từ 25/12 sẽ có không ít cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do vượt quá số lượng quy định của Nghị định 34/2019/NĐ-CP; do không đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư 13. Theo đó, Bộ Nội vụ đã đưa ra biện pháp: Tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị định 108 năm 2014, được sửa đổi, bổ sung năm 2018; cho thôi việc theo Luật Cán bộ, công chức; cho nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP; điều chuyển, bổ sung cho các xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn cấp huyện, hoặc cấp huyện khác thuộc tỉnh…Trong thời điểm hiện nay, sẽ không ít các công chức cấp xã không đủ điều kiện. Để tạo hướng mở, Điều 2 của Thông tư quy định: Đối với công chức đã tuyển dụng trước ngày 25/12/2019 mà chưa đạt đủ tiêu chuẩn thì trong thời hạn 5 năm (tức đến 25/12/2014) phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn trên. Như vậy nếu sau 5 năm, công chức không đủ điều kiện trên sẽ bị tinh giản biên chế, điều chuyển, buộc thôi việc hay nghỉ hưu sớm.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất