Nhìn kết quả của 'Chỉ số hài lòng' để phục vụ người dân

Việt Thắng

Chiều 24/6, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức hội nghị công bố các chỉ số đánh giá về kết quả cải cách của các Bộ, ngành, địa phương trên cả nước.

Nhìn kết quả của 'Chỉ số hài lòng' để phục vụ người dân
Phó Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực phát biểu.

Dự hội nghị có: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà; Phó Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực. 

Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ Phạm Minh Hùng cho biết, kết quả Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) năm 2020 với nhóm các Bộ, cơ quan ngang bộ được công bố cho thấy sự phân hoá ở 2 nhóm điểm. Nhóm thứ nhất là các bộ đạt kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) trên 90%. 3 Bộ, ngành tiếp tục đứng chân ở nhóm này là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bộ Tài chính; Bộ Tư pháp. Nhóm thứ hai, đạt kết quả chỉ số từ trên 80% đến dưới 90%, gồm 14 đơn vị: Bộ Ngoại giao; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Nội vụ; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Xây dựng; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Công Thương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Không có đơn vị nào có Chỉ số CCHC dưới 80%.

Giá trị trung bình Chỉ số CCHC của 17 bộ ngành đạt được là 87.56%, tăng 1.93% so với năm 2019, tăng 12.18% so với năm 2012, năm đầu tiên sử dụng công cụ Chỉ số để đánh giá CCHC của các bộ, các tỉnh. 2020 cũng chỉnh là năm Chỉ số CCHC đạt giá trị trung bình cao nhất trong 9 năm triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đạt Chỉ số CCHC năm 2020 cao nhất ở năm thứ 6 liên tiếp, với kết quả là 95.88%, cao hơn 12.64% so với Bộ Giáo dục và Đào tạo - đơn vị có kết quả Chỉ số CCHC thấp nhất (83.24%).

So sánh kết quả giữa năm 2019 và 2020 thì có 15/17 Bộ đạt Chỉ số CCHC tăng cao hơn so với năm 2019, trong số đó, tăng nhiều nhất là Bộ Giao thông vận tải (+5.40%). 2 bộ có kết quả Chỉ số CCHC giảm là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (- 2.19%), Bộ Giáo dục và Đào tạo (- 1%).

Với các tỉnh, thành phố, chỉ số CCHH năm 2020 được chia thành 3 nhóm. Nhóm A, đạt kết quả từ 90% trở lên, gồm 2 tỉnh thành (là Quảng Ninh, Hải Phòng). Nhóm B, kết quả từ 80% đến dưới 90%, gồm 56 tỉnh thành. Nhóm C, kết quả từ 70% đến dưới 80%, gồm 5 tỉnh thành. Theo đánh giá, Chỉ số CCHC 2020 của các địa phương có kết quả đạt giá trị trung bình là 83.72%, cao hơn 2.57% so với giá trị trung bình năm 2019 (đạt 81.15%) và đạt giá trị cao nhất trong 5 năm gần đây.

So sánh kết quả của 63 địa phương cho thấy, có 38 đơn vị đạt Chỉ số CCHC cao hơn giá trị trung bình của cả nước. Đáng chú ý, năm 2020 có 58 địa phương đạt Chỉ số CCHC trên 80%, trong khi đó, năm 2019 chỉ có 44 tỉnh thành và năm 2018 chỉ có 9 tỉnh thành thuộc nhóm này; không có địa phương nào đạt kết quả dưới 70%. Có 58 tỉnh, thành phố có kết quả Chỉ số tăng cao hơn so với năm 2019. Địa phương tăng điểm cao nhất là Bến Tre (+9.42%), tăng thấp nhất là Thái Bình (+0.70%). Dù vậy, theo đại diện Bộ Nội vụ, vẫn còn 5 địa phương có kết quả Chỉ số CCHC giảm so với năm 2019 là Phú Yên, Quảng Ngãi, Ninh Thuận, Bắc Kạn, Kiên Giang, trong đó, đơn vị giảm nhiều nhất là Phú Yên (-3.94%). Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ nhận định, năm 2020, cả 6 vùng kinh tế đều có chỉ số CCHC tăng cao, cao nhất là vùng Đông Nam Bộ (đạt 85.88%), Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung là vùng đạt giá trị thấp nhất (81.41%).

Đáng mừng là mức tăng trưởng cao, bứt phá của khu vực Đông Nam Bộ (tăng 3.86%) và Tây Nguyên (2,57%). Người dân Hải Phòng hài lòng nhất về sự phục vụ của nhà nước Song song với việc đong đếm chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan nhà nước, Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ cũng triển khai đo lường chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2020.

Theo Phó Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực, kết quả SIPAS năm 2020 cho thấy, người dân, tổ chức chủ yếu tiếp cận thông tin về cơ quan cung cấp dịch vụ công, tiếp cận với quy định thủ tục hành chính thông qua công chức (lần lượt là 62% và 70%). Tỷ lệ người tiếp cận thông tin về 2 nội dung này thông qua mạng internet chỉ là 8,22% và 10,26%. Cơ quan giám sát cũng nêu những con số “biết nói”: 5,13% người dân ở cả 63 tỉnh thành pảhi đi lại nhiều lần để thực hiện dịch vụ công; 1,23% người dân ở 57/63 tỉnh thành bị phiền hà, sách nhiễu; 0,59% người dân ở 48/63 tỉnh thành phản ánh phải nộp tiền “bôi trơn”; 4,09% người dân ở 62/63 tỉnh thành bị trễ hẹn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Trong số những người bị trễ hẹn này, có 58,64% không được thông báo về việc trễ hẹn, 59,06% không được xin lỗi. Tóm lại, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước nói chung trong cả nước năm 2020 là 85,48%. Trong số 63 tỉnh thành, khoảng cách chênh lệch giữa tỉnh có chỉ số hài lòng cao nhất và tỉnh có chỉ số hài lòng thấp nhất là 20,08%. Các tỉnh có chỉ số hài lòng thuộc nhóm cao nhất là: Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc. Các tỉnh có chỉ số hài lòng thuộc nhóm thấp nhất là: Bình Thuận, Đắk Lắk, Cao Bằng, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Kiên Giang và Bình Phước.

Đánh giá chung về chỉ số SIPAS từ năm 2017 tới 2020, cơ quan giám sát nhận xét, chỉ số hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tăng dần qua mỗi năm, từ mức 80,9% năm 2017 lên mức 85,48% năm 2020. Khoảng cách chênh lệch giữa tỉnh có chỉ số cao nhất và tỉnh có chỉ số thấp nhất được thu hẹp dần, từ 28,05% xuống 20,08%. 21/63 tỉnh có Chỉ số hài lòng của người dân tăng bền vững, 41/63 tỉnh có Chỉ số hài lòng tăng, giảm giữa các năm và 1/63 tỉnh có Chỉ số hài lòng giảm dần. Cơ quan đo lường cũng chỉ rõ, 2 nội dung mà người dân mong đợi nhiều nhất trong suốt 4 năm qua là tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục. Theo đó, chỉ số SIPAS 2020 được nhận định đã phản ánh kịp thời tác động của đại dịch Covid-19 đối với người dân, làm thay đổi nhu cầu, mong đợi của người dân về phương thức cung ứng dịch vụ công.

Trong 4 năm, SIPAS đã mang lại kết quả tác động tích cực, phản ánh toàn diện thực trạng chất lượng cung ứng dịch vụ công, cung cấp thông tin kịp thời, khách quan giúp Chính phủ, chính quyền, cơ quan hành chính nhà nước có cơ sở để thực hiện các giải pháp cải cách, nâng cao chất lượng dịch vụ công, chất lượng phục vụ. Chỉ số SIPAS cũng đã và đang tạo ra những thay đổi trong tư duy, phong cách, văn hóa thực thi công vụ, cung ứng dịch vụ công theo hướng lấy người dân làm trung tâm, mang lại sự hài lòng cho người dân; thể hiện những nỗ lực của Chính phủ, chính quyền vì dân, minh bạch, có trách nhiệm giải trình, gần gũi và lắng nghe người dân.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước trong thời gian tới, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị kiên định mục tiêu "Xây dựng Chính phủ hành động, liêm chính, hiệu lực, hiệu quả, gần dân". Theo đó, đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tăng cường chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030 một cách toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; phân cấp, phân quyền, rõ trách nhiệm, giảm tầng nấc; đơn giản hóa thủ tục, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, thực hiện công khai minh bạch, đưa dịch vụ hành chính sát dân, sát cơ sở, phục vụ người dân tốt hơn.

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực cũng cho rằng, cần tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương căn cứ vào kết quả Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2020 đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm cải thiện, nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức. Các cấp tăng cường tiếp xúc, đối thoại để kịp thời giải quyết các nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất