Niềm tin

Giữ được niềm tin thì vẹn quốc,

Cùng đường sẽ hiện những minh quân.
Một khi nguy khốn không nhụt chí,
Đấng tối cao là nguyên khí dân... 

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Kỳ vọng văn chương Việt

Kỳ vọng văn chương Việt

Sau những vụ “mất mùa”, đời sống văn học những tháng cuối năm 2020 cho thấy những tín hiệu về một mùa văn chương có nhiều nét khác, nét mới.

Xem nhiều nhất