Niềm tin và kỳ vọng

Nam Việt

Ngày 8/4/2021, kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV bế mạc. Đây là kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIV, kỳ họp rất được trông đợi.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: TTXVN.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: TTXVN.

Kỳ họp diễn ra trong bối cảnh triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp cũng tiếp tục kiện toàn các vị trí lãnh đạo, trong đó có Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ.

Từ thành công của Đại hội XIII của Đảng, công tác nhân sự cấp cao của Nhà nước được kiện toàn.

Sáng 31/3, tại kỳ họp 11, Quốc hội khóa XIV đã bầu ông Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Thành ủy Hà Nội giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XIV, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Mở đầu lễ tuyên thệ nhậm chức, tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nói: “Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng, trước Quốc hội, trước đồng bào cử tri cả nước, tôi, Chủ tịch Quốc hội xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam; nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó”.

Tân Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, đây là vinh dự vô cùng to lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm rất nặng nề đối với cá nhân ông. “Với cương vị Chủ tịch Quốc hội, tôi nguyện sẽ đem hết sức mình, cùng tập thể Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp và thành tựu to lớn của Quốc hội qua các thời kỳ, tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội vì mục tiêu tối thượng phụng sự lợi ích của Quốc gia, dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân”.

Sáng 5/4, sau khi được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tuyên thệ nhậm chức và có bài phát biểu trước Quốc hội và Nhân dân. Trong phát biểu của mình, tân Chủ tịch nước nói: “Trong không khí trang nghiêm của hội trường Diên Hồng, tôi xin được bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ cha ông và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Sự nghiệp của Người luôn soi đường cho chúng ta đi. Những gì cha ông ta, các bậc tiền nhân làm được, luôn luôn là niềm tin, niềm cảm hứng cho quyết tâm, hành động của chúng ta hôm nay và cả thế hệ mai sau vì mục tiêu xây dựng Nhà nước Việt Nam pháp quyền xã hội chủ nghĩa, của dân, do dân và vì dân, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, lấy lợi ích của quốc gia, dân tộc và nhân dân là mục tiêu cao nhất”.

Tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: “Trong toàn bộ nhiệm kỳ vừa qua, con tàu Việt Nam ta đã vượt qua một hải trình dồn dập, đầy bão tố; từ bất ổn kinh tế thế giới đến đại dịch Covid-19 và thiên tai, bão lũ liên tiếp tác động rất nặng nề đến sự phát triển của đất nước, song dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, điều hành quyết liệt, sát sao của Chính phủ, sự phối hợp và giám sát chặt chẽ của Quốc hội và sự đoàn kết, đồng lòng và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của Nhân dân, nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên mọi lĩnh vực, trở thành điểm sáng của khu vực và thế giới trong thực hiện “mục tiêu kép”, được bạn bè quốc tế đánh giá cao; tô đậm thêm những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của chặng đường 35 năm đổi mới đất nước, khẳng định bản chất tốt đẹp của chế độ ta.

Có thể nói những thành tựu chúng ta giành được không chỉ được đo bằng con số GDP được tạo ra mà còn là những giá trị xã hội vô hình không thể tính hết, đó còn là tinh thần đoàn kết, thi đua yêu nước, lòng quả cảm nhân hậu và tình người, sự bền bỉ và ái quốc trong Nhân dân chúng ta. Không chỉ tài lực, vật lực mà còn cả thiên thời, địa lợi và nhân hòa cùng tạo nên những nguồn sức mạnh cộng hưởng đem lại sự phát triển bền vững, thịnh vượng cho đất nước chúng ta”.

Chiều 5/4, sau khi tuyên thệ nhậm chức, tân Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu trước Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước. Tân Thủ tướng nhấn mạnh: “Tôi nhận thức sâu sắc rằng, Chính phủ và hoạt động của Chính phủ có vị trí, vai trò rất quan trọng trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội, tuân thủ Hiến pháp và Pháp luật”. Ông cũng cho biết: “Trước yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhận rõ trách nhiệm của mình phải kế thừa và phát huy những thành tựu, kết quả đạt được qua các thời kỳ; tiếp tục đổi mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới”.

Ngay sau khi những vị trí cao nhất của bộ máy lãnh đạo Nhà nước được kiện toàn, nhân dân cả nước đã bày tỏ rất nhiều tin tưởng, kỳ vọng. Những năm qua, Việt Nam đã thu được nhiều thành tựu lớn trên các lĩnh vực, đất nước ngày càng giàu mạnh, đời sống người dân được nâng lên, xã hội ổn định, nền kinh tế đất nước ngày càng hội nhập sâu vào thế giới. Đặc biệt, trong năm 2020, năm đại dịch Covid-19 hoành hành toàn thế giới, hầu hết các nền kinh tế đều tăng trưởng âm thì Việt Nam là một trong số rất ít quốc gia tăng trưởng dương, với chỉ số GDP 2,91%. Trong bối cảnh khó khăn chung của toàn thế giới, Việt Nam vẫn xuất siêu 19 tỉ USD. Chúng ta đã thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa khôi phục, phát triển kinh tế thành công. Kể từ đầu năm 2020 cho đến nay, chúng ta đã trải qua 3 lần bùng phát dịch Covid-19 ra cộng đồng. Nhưng cả 3 lần chúng ta đều nhanh chóng khống chế, dập dịch với số người nhiễm virus SARS-CoV-2 rất ít (tính trên tổng dân số cả nước); số người tử vong do Covid-19 cũng rất ít (tới nay là 35 người, chủ yếu là bệnh nhân cao tuổi với nhiều bệnh nền, bệnh nặng).

Những thành công đó, những thành tựu đó là nền tảng vững chắc để đất nước đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 6,5% trong năm 2021. Đặc biệt, niềm tin đó càng thêm vững chắc khi bộ máy lãnh đạo cấp cao của Nhà nước đã hoàn chỉnh và Quốc hội mới cũng sắp ra mắt, qua cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026, vào ngày 23/5 tới.

Những ngày qua, truyền thông quốc tế đưa nhiều thông tin về bộ máy lãnh đạo mới của Việt Nam. Ở đây, xin được đưa ý kiến của Tiến sĩ Evgeny Kobelev - Chuyên gia nghiên cứu khoa học cao cấp của Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và ASEAN (Viện Viễn Đông, Viện Hàn lâm Khoa học Nga) khi trả lời phỏng vấn của Đài Tiếng nói Việt Nam. Ông cho rằng, đội ngũ lãnh đạo mới của Việt Nam là những cán bộ có năng lực rất tốt, thành phần vừa có sự kế thừa, ổn định, vừa đảm bảo tính phát triển. “Cần lưu ý rằng, ban lãnh đạo mới của Đảng và Nhà nước Việt Nam đều đã nhận được đa số phiếu trong cuộc bầu cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Tất cả đều có nhiều kinh nghiệm trong các vị trí lãnh đạo và có uy tín cao trong tổ chức Đảng và chính quyền” - TS Evgeny Kobalev nói.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Về Đất Mũi

Về Đất Mũi

Xe vừa dừng, Đất Mũi Cà Mau đón chúng tôi bằng một cơn mưa nhẹ, cảm giác sảng khoái ùa tới. Trước mắt chúng tôi là một khung cảnh xanh và xanh đến ngợp mắt...
Trong xuân như có bóng người

Trong xuân như có bóng người

Đấy là khi tôi nhớ đến hương thơm khói mỏng bảng lảng quanh các ban thờ nhà chùa mỗi ngày đầu năm lại được theo bố mẹ đi lễ.
Chuyến du hành của con mướp

Chuyến du hành của con mướp

Bây giờ, cái cây cau cao vút ở góc sân nhà tôi đã không còn nữa. Chỗ đó đã nhường chỗ cho màu xanh um của cây vú sữa.
80 năm ‘Ngục trung nhật ký'

80 năm ‘Ngục trung nhật ký'

Năm 2023, chẵn 80 năm về trước, năm 1943 - Bác Hồ viết “Ngục trung nhật ký” với 135 bài thơ chữ Hán nói về cuộc hành trình gian khổ gần 14 tháng trời, từ tháng ...
Chợ Tết và ăn Tết

Chợ Tết và ăn Tết

Tôi tin rằng trong sâu thẳm tâm hồn con người hiện đại việc ăn Tết không chỉ là ăn. Ăn Tết chính lúc ta được hưởng thụ vị ngon lành đã được lưu giữ trong suốt cả ...

Tin nóng

Ở nơi bốn mùa sen nở

Ở nơi bốn mùa sen nở

Cuối năm, nhiều người vẫn bắt gặp sen khoe sắc tại một khu đầm ven Hà Nội. Và còn ngạc nhiên hơn nữa khi ông chủ đầm Lã Tiến Hiệp, người được gọi vui là “phù thuỷ” lai tạo sen vẫn đang dần hiện thực hóa giấc mơ chinh phục hoa sen nở mỗi dịp tết về.

Xem nhiều nhất