Ninh Thuận: Triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

X.Hiếu

Để thực hiện có hiệu quả kế hoạch giảm nghèo bền vững của thành phố giai đoạn 2016-2020, UBND thành phố Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) đã đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thực hiện trong năm 2019.

Các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cần thực hiện bao gồm: Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền đối với công tác giảm nghèo bền vững. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, vận động thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cộng đồng xã hội trong việc chung tay thực hiện công tác giảm nghèo; phát huy vai trò, trách nhiệm của Ủy ban MTTQ Việt Nam, các hội, đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động và tham gia cùng với các cấp, các ngành và xã hội chăm lo đối với người nghèo.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; hỗ trợ, giúp đỡ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo có điều kiện phát triển sản xuất, cải thiện nhà ở, khắc phục các chỉ số dịch vụ xã hội cơ bản còn thiếu hụt về y tế, giáo dục, nước sạch, vệ sinh môi trường, tiếp cận thông tin. Phấn đấu cuối năm 100% hộ gia đình người có công với cách mạng không thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo. 

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tăng cường vận động, đoàn kết nhân dân

Tăng cường vận động, đoàn kết nhân dân

Phát huy vai trò của mình, thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu đã và đang không ngừng nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động tập hợp nhân dân, góp ...
Lai Châu khởi sắc cùng nông thôn mới

Lai Châu khởi sắc cùng nông thôn mới

Tỉnh Lai Châu đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và thu hút mọi nguồn lực xã hội nhằm triển khai xây dựng nông thôn mới.

Tin nóng

Xem nhiều nhất