Ông Trần Thanh Mẫn là Phó Chủ tịch- Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam

D.Yến- N. Phượng Ảnh: Hoàng Long

Chiều ngày 14/4, Hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ năm, khoá VIII đã hiệp thương cử bổ sung và cho thôi một số chức danh nhân sự của UBTƯ MTTQ Việt Nam. Trong đó, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Trần Thanh Mẫn được hiệp thương cử làm Phó Chủ tịch- Tổng thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam khoá VIII. Hai Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Ông Trần Thanh Mẫn là Phó Chủ tịch- Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam

Quang cảnh Hội nghị.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh đã trình bày tờ trình của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 8 (Khóa VIII) về việc thôi chức vụ Phó Chủ tịch - Tổng thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam đối với ông Vũ Trọng Kim trước ngày 15/4/2016 và đồng chí Vũ Trọng Kim sẽ nghỉ hưu từ ngày 01/10/2016.

Tờ trình của Đoàn Chủ tịch cũng đã giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng làm Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII để bầu giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2014- 2019.

Kết quả, 100% ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã  tán thành việc thôi chức vụ đối với ông Vũ Trọng Kim và hiệp thương cử  ông Trần Thanh Mẫn giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Ông Trần Thanh Mẫn là Phó Chủ tịch- Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam - 1

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho biết: Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam vừa họp phiên thứ 8 để thảo luận tờ trình của Ban thường trực MTTQ Việt Nam trước khi đưa ra Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xem xét quyết định nhân sự liên quan đến chức danh Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký và bổ sung các Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam theo đúng điều lệ.

Theo đó, tại Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014-2019 (tháng 9/2014) đã hiệp thương cử Ủy viên Ủy ban là 383 vị, Ủy viên Đoàn Chủ tịch là 62 vị, Phó Chủ tịch không chuyên trách là 6 vị, Ban Thường trực là 6 vị. Từ đó đến nay, nhân sự Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2014-2019 đã có sự thay đổi do chuyển công tác khác, nghỉ hưu, từ trần (có 11 vị thôi tham gia UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII).

Ông Trần Thanh Mẫn là Phó Chủ tịch- Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam - 2

Đoàn Chủ tịch biểu quyết thông qua.

Hội nghị cũng hiệp thương cử bà Hà Thị Khiết, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương - đại diện cho cơ cấu cá nhân tiêu biểu và ông Vũ Hồng Khanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội làm Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2014 - 2019 khóa VIII.

Hội nghị đã hiệp thương cử 4 vị tham gia vào Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam: ông Vũ Hồng Khanh, Chủ tịch UBMTTQ thành phố Hà Nội- Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2014 - 2019 khóa VIII; Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; bà Nguyễn Xuân Thu, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

Ông Trần Thanh Mẫn là Phó Chủ tịch- Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam - 3

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân tặng hoa, chúc mừng
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Hội nghị cũng đã thống nhất hiệp thương cử bổ sung 12 vị vào UBTƯ MTTQ Việt Nam khoá VIII gồm: Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; bà Nguyễn Thị Xuân Thu, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; ông Vũ Hồng Khanh, Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; ông Lò Mai Kiên, Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Sơn La, ông Nguyễn Quang Toàn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Phước; ông Lê Quang Đạo, Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Long, ông Nguyễn Trọng Ánh Đông, Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lâm Đồng; ông Nguyễn Quang Phúc, Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương, ông Lý Quang Vịnh, Tỉnh ủyviên, Chủ tịch ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Kạn; ông Lò Văn Mừng, Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Điện Biên; bà Phạm Thị Tuyến, Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hưng Yên.

Ông Trần Thanh Mẫn là Phó Chủ tịch- Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam - 4

Như vậy, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII có 386 ủy viên Ủy ban; 62 ủy viên Đoàn Chủ tịch; 6 Phó Chủ tịch không chuyên trách; Ban Thường trực là 6 vị. Đặc biệt, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có 2 Ủy viên Bộ Chính trị tham gia là Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân và Bí thư trung ương Đảng Trương Thị Mai.

Ông Trần Thanh Mẫn là Phó Chủ tịch- Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam - 5

Lý lịch trích ngang của ông Trần Thanh Mẫn:

Họ và tên: Trần Thanh Mẫn, sinh ngày 12/8/1962.

Dân tộc: Kinh            

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

Trình độ học vấn: Tiến sỹ kinh tế

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Ngạch công chức: Chuyên viên cao cấp

Tóm tắt quá trình công tác:

+ Tháng 7/1979-11/1981: Cán bộ Huyện đoàn, ủy viên Ban chấp hành Huyện đoàn, Chánh Văn phòng Huyện đoàn Châu Thành, tỉnh Hậu Giang;

+ Tháng 12/1981-10/1984: Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư thường trực Huyện đoàn Châu Thành, tỉnh Hậu Giang;

+ Tháng 11/1984-12/1987: Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn Châu Thành, tỉnh Hậu Giang;

+ Tháng 01/1988-7/1992: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Phó Bí thư
Tỉnh đoàn Hậu Giang;

+ Tháng 8/1992-6/1994: Bí thư Tỉnh đoàn Cần Thơ, đại biểu HĐND tỉnh
Cần Thơ Khóa IV (nhiệm kỳ 1990-1994)

+ Tháng 7/1994-11/1999: Ủy viên UBND tỉnh, Ủy viên Ban cán sự Đảng ủy ban Nhân dân tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh Cần Thơ;

+ Tháng 12/1999-12/2003: Tỉnh ủy viên, Ủy viên UBND tỉnh, Ủy viên Ban cán sự Đảng ƯBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cần Thơ.

+Tháng 01/2004-12/2005: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy lâm thời, Bí thư Quận ủy Bình Thủy, đại biểu HĐND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2004-2009.

+ Tháng 01/2006- 02/2008: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Bình Thủy.

+ Tháng 03/2008 -12/2010: Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ.

+ Tháng 1/2011- 25/9/2015: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ.

+ Từ ngày 26/9/2015 -2/10/2015: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ;

+ Từ ngày 3/10/2015-12/2015: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2014-2019, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ.

+ Từ tháng 1/2016 đến nay: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2014- 2019, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Quan trọng vẫn là việc đánh giá cán bộ

Quan trọng vẫn là việc đánh giá cán bộ

Cùng với việc đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, làm trong sạch bộ máy thì việc rà soát, kiểm tra, thanh tra việc tuyển dụng, bổ nhiệm công ...
Việt Nam khuyến khích phát triển kinh tế xanh

Việt Nam khuyến khích phát triển kinh tế xanh

Đó là thông điệp mà Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đưa ra tại buổi khai mạc Diễn đàn và Triển lãm Kinh tế xanh GEFE 2022, do Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu ...
8 địa phương đề nghị tăng dự toán vay lại

8 địa phương đề nghị tăng dự toán vay lại

8 địa phương gồm: Hải Dương, Hải Phòng, Yên Bái, Bắc Giang, Bắc Kạn, Phú Thọ, Nam Định, Trà Vinh đề nghị tăng dự toán vay lại, với tổng số đề xuất tăng hơn 234,8 tỷ ...

Tin nóng

Phát triển nhanh, bền vững Vùng đồng bằng sông Hồng

Phát triển nhanh, bền vững Vùng đồng bằng sông Hồng

Ngày 29/11, Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại các điểm cầu. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và chủ trì Hội nghị. Báo Đại Đoàn Kết trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị.

Xem nhiều nhất