: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
14:00:00 24/11/2017

Có được cấp Giấy xác nhận CMND khi chuyển sang thẻ căn cước không?

Ông Huỳnh Hà Ngọc Hân (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đề nghị thêm số chứng minh nhân dân (CMND) cũ trực tiếp trên thẻ căn cước công dân để không mất thời gian đi làm thủ tục điều chỉnh số CMND trên các giấy tờ, hồ sơ đã đăng ký trước đó.

Bộ Công an trả lời như sau:

Nội dung thể hiện trên thẻ căn cước công dân là những thông tin cơ bản và thống nhất của tất cả các công dân được cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân. Vì vậy, khi xây dựng Luật Căn cước công dân, ban soạn thảo và các cơ quan thẩm định của Quốc hội đã thống nhất quy định nội dung thể hiện trên thẻ căn cước công dân bao gồm các thông tin cơ bản đã được quy định tại Điều 18 Luật Căn cước công dân không quy định số CMND cũ của công dân trên thẻ căn cước công dân.

Ngày 16/11/2015, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 61/2015/TT-BCA quy định về mẫu thẻ căn cước công dân, cụ thể hóa các quy định về hình dáng, kích thước, nội dung, quy cách chất liệu thẻ căn cước công dân phù hợp với quy định của Luật Căn cước. Vì vậy, việc bổ sung thêm số CMND cũ vào thẻ căn cước công dân là không thực hiện được vì không đúng quy định của Luật Căn cước công dân và Thông tư số 61/2015/TT-BCA ngày 16/11/2015 của Bộ Công an.

Để giải quyết tình trạng này, Bộ Công an đã quy định việc cấp giấy xác nhận số CMND khi công dân chuyển từ CMND (9 số) sang thẻ căn cước công dân, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong việc thực hiện các giao dịch.

Tại văn bản số 12219/VPCP-KSTT ngày 15/11/2017 của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chỉ đạo Bộ Công an thực hiện việc cấp Giấy xác nhận CMND cho công dân đối với tất cả các trường hợp chuyển từ CMND 9 số sang thẻ Căn cước công dân, thay vì chỉ cấp khi công dân có yêu cầu như hiện nay.

PV (theo VGP)