: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
10:22:00 18/02/2016

Đất trồng lúa nước được hỗ trợ 1 triệu đồng/ha/năm

Đó là một trong những nội dung quan trọng tại Thông tư 18/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa chính thức có hiệu lực từ ngày 7/3/2016.

Đất trồng lúa nước được hỗ trợ 1 triệu đồng/ha/năm

Từ tháng 3/2016, mỗi ha diện tích đất trồng lúa được hỗ trợ 1 triệu đồng/năm. 

Theo đó, các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến quản lý, sử dụng đất trồng lúa, ngoài việc được nhận hỗ trợ từ ngân sách nhà nước (NSNN) theo quy định hiện hành, địa phương sản xuất lúa còn được NSNN hỗ trợ 1 triệu đồng/ha/năm đối với đất chuyên trồng lúa nước. NSNN cũng hỗ trợ 500.000 đồng/ha/năm đối với đất trồng lúa khác, trừ đất lúa nương được mở rộng tự phát không theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa. 

Thông tư cũng quy định, cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nước phải nộp một khoản tiền để bảo vệ phát triển đất trồng lúa. Sở tài chính các địa phương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan căn cứ điều kiện cụ thể tại địa phương báo cáo UBND cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp có nghị quyết về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa tại địa phương, trên cơ sở đó, UBND tỉnh ban hành mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa tại địa phương theo từng địa bàn.    

Q. Hưng