Năm 2019: Phát hiện vi phạm về kinh tế 173.411 tỷ đồng

Đức Sơn

Năm 2019, toàn ngành Thanh tra đã triển khai 6.601 cuộc thanh tra hành chính và  227.386 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra phát hiện vi phạm về kinh tế 173.411 tỷ đồng, 22.548 ha đất, trong đó đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 83.968 tỷ đồng và 897 ha đất (đã thu hồi 19.329 tỷ đồng, 121 ha đất); kiến nghị xử lý hành chính 1.967 tập thể và nhiều cá nhân.

Năm 2019: Phát hiện vi phạm về kinh tế 173.411 tỷ đồng

Trong năm 2019, Thanh tra Chính phủ đã ban hành kết luận một số cuộc thanh tra dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, trong đó có vấn đề quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật trong quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP HCM. 

Năm 2019, ngành Thanh tra đã ban hành 113.625 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 5.315 tỷ đồng. Chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 94 vụ, 121 đối tượng. Toàn ngành đã tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 3.732 kết luận và quyết định xử lý sau thanh tra, thu hồi và xử lý khác 7.200 tỷ đồng, 106 ha đất, đôn đốc xử lý 969 tập thể, 3.170 cá nhân, chuyển cơ quan chức năng khởi tố 17 vụ, 61 đối tượng.

Đặc biệt, TTCP đã tập trung ban hành kết luận một số cuộc thanh tra được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm như: Thanh tra toàn diện Dự án mở rộng và cải tạo sản xuất giai đoạn 2 - Công ty Gang thép Thái Nguyên; Thanh tra việc quản lý, sử dụng đối với 2.200 tỷ đồng của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam trả nợ cho Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy và số tiền 4.190 tỷ đồng Chính phủ tạm ứng cho Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy thực hiện tái cơ cấu; Thanh tra về quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật trong quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP HCM...

Năm 2019, qua kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công khai, minh bạch tại 3.797 cơ quan, tổ chức, đơn vị, đã phát hiện 106 đơn vị có vi phạm. Tiến hành 2.290 cuộc kiểm tra việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, phát hiện 338 vụ việc với 413 người vi phạm, đã xử lý kỷ luật 40 người, kiến nghị thu hồi và bồi thường 331 tỷ đồng. Có 8 người nộp lại quà tặng với giá trị là 116 triệu đồng. Có 46 người được xác minh tài sản, thu nhập, phát hiện 10 trường hợp vi phạm. Kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức tại 2.799 cơ quan, tổ chức, đơn vị, xử lý 159 cán bộ, công chức vi phạm.

Theo TTCP, năm 2019 đã  xử lý 42 người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng. Chuyển đổi vị trí công tác 9.150 cán bộ, công chức, viên chức. Qua công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và qua tự kiểm tra nội bộ các cơ quan, tổ chức đã phát hiện 70 vụ, 89 đối tượng có hành vi liên quan đến tham nhũng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thanh tra còn có những hạn chế nhất định. Vẫn còn một số cuộc thanh tra còn kéo dài khi xây dựng báo cáo và kết luận thanh tra. Công tác quản lý nhà nước về hoạt động thanh tra chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao. Kết quả đôn đốc, xử lý về thanh tra của các bộ, ngành, địa phương chưa đạt yêu cầu đề ra. Trong hoạt động thanh tra, một số cán bộ thanh tra không chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của ngành Thanh tra và TTCP, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, ảnh hưởng đến uy tín của ngành. Tình hình khiếu nại, tố cáo vẫn diễn biến phức tạp, nhiều vụ việc giải quyết còn chậm, kéo dài, khi giải quyết còn nhiều sai sót. Tình trạng “tham nhũng vặt”, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc chưa được ngăn chặn hiệu quả. Vẫn còn xảy ra sai phạm, tham nhũng trong các cơ quan bảo vệ pháp luật, gây dư luận và bất bình trong quần chúng, nhân dân.

Theo TTCP cho biết, trong năm 2020, TTCP sẽ tăng cường thanh tra công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quan trọng của các ngành, các cấp và thanh tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cơ quan, tổ chức, đơn vị, nhất là các ngành, lĩnh vực, địa phương có dấu hiệu vi phạm, dư luận xã hội phản ánh tiêu cực, tham nhũng, phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo. Thanh tra chuyên ngành tập trung vào những nội dung, vấn đề gây bức xúc trong đời sống xã hội, các vi phạm pháp luật và chấn chỉnh hoạt động của các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành, thực thi pháp luật chuyên ngành.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Triệu tập thanh niên trốn cách ly Covid-19

Triệu tập thanh niên trốn cách ly Covid-19

Quyết không chấp hành cách ly tại nhà mà ra ngoài thuê trọ và thường xuyên đi đến nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong nhân dân. 

Tin nóng

Xem nhiều nhất