: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:05:00 11/06/2015

Quảng Nam: Gây khó khăn cho dân, cán bộ phải công khai xin lỗi

Ngày 10-6, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, đã ban hành Quyết định quy định về trách nhiệm công khai xin lỗi của cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.

Theo đó, nếu cán bộ, công chức, viên chức các cấp bị phát hiện gây khó khăn, phiền hà hoặc chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức phải công khai xin lỗi. Đồng thời phải khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm đã mắc phải và chịu sự giám sát của cá nhân, tổ chức về việc khắc phục đó. 
 
THANH HUYỀN