: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
23:02:00 31/03/2017

Vụ bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh (Thanh Hoá): Ban Tổ chức Tỉnh uỷ nhận trách nhiệm

Trước khi UBND tỉnh Thanh Hoá ký Thông báo số 197/VP-THKH ngày 30/3 về kết quả thanh tra, kiểm tra việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng giai đoạn 2010-2015, ngày 23/3, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ có báo cáo số 67/BC-BTCTU giải trình việc cử cán bộ đi học cao cấp lý luận chính trị và quy hoạch cán bộ lãnh đạo Sở Xây dựng giai đoạn 2015-2020. Theo đó, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Thanh Hoá đã thẳng thắn nhận phần trách nhiệm của mình có thiếu sót, chưa làm tốt công tác thẩm định nhân s

Cụ thể, Ban tổ chức Tỉnh ủy xác định việc bổ sung quy hoạch bà Trần Vũ Quỳnh Anh vào chức vụ phó giám đốc Sở Xây dựng giai đoạn 2015-2020 tại thời điểm năm 2014 có một số thiếu sót.

Tập thể lãnh đạo Sở Xây dựng không thực hiện nghiêm túc việc đánh giá toàn diện cán bộ trước khi đưa vào quy hoạch đã đề nghị bổ sung bà Trần Vũ Quỳnh Anh vào quy hoạch, làm chất lượng quy hoạch thấp, tạo dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên. Về việc này, Ban tổ chức Tỉnh ủy chưa làm tốt công tác thẩm định nhân sự đối với bà Quỳnh Anh để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và Ban thường vụ Tỉnh ủy.

Việc quy hoạch bà Quỳnh Anh diễn ra trong thời gian từ tháng 4/2014 đến tháng 10/2014, Ban thường vụ Tỉnh ủy đã yêu cầu lãnh đạo Sở Xây dựng, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy nghiêm túc làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong việc tham mưu, để xảy ra thiếu sót trên và xử lý nghiêm theo quy định của Đảng.

Việc cử bà Trần Vũ Quỳnh Anh, đi học cao cấp lý luận chính trị, Ban tổ chức Tỉnh ủy đã thực hiện xét, cử cán bộ đi học bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Công văn ngày 20/5/2013 của Ban tổ chức Trung ương. Thời điểm được cử đi học, bà Quỳnh Anh là đảng viên, trình độ chuyên môn đại học, tuổi 29, chức vụ trưởng phòng, chức danh quy hoạch Phó giám đốc sở. Trong việc này, Ban tổ chức Tỉnh ủy có trách nhiệm chưa xem xét toàn diện hồ sơ của bà Quỳnh Anh, nhất là xem xét quá trình công tác.

Anh Tuấn