Phát hiện dấu hiệu tham nhũng: Đề xuất phong tỏa tài khoản

 T.Hằng

Để tiếp tục thực hiện quyết liệt hơn công tác phòng chống tham nhũng, lãnh đạo ngành Tài chính đề xuất, cần phải có quy định niêm phong, kê biên, phong tỏa tài khoản ngay từ khi phát hiện có dấu hiệu tham nhũng.

Tại Hội nghị của Bộ Tài chính Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng tổ chức ngày 18/11, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai, cơ quan chức năng đã triển khai hơn 341.000 cuộc thanh, kiểm tra. Kết quả thanh tra, kiểm tra đã kiến nghị xử lý về tài chính số tiền trên 90.700 tỷ đồng; đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, Bộ Tài chính với các bộ, ngành liên quan sửa đổi, bổ sung nhiều cơ chế, chính sách quản lý tài chính; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính 2.634 cá nhân có vi phạm, chủ yếu là cán bộ, công chức vi phạm quy trình, nghiệp vụ, quy chế nội bộ…

Qua công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, đã phát hiện và xử lý nhiều vụ vi phạm pháp luật về thuế, buôn lậu, gian lận thương mại, tham nhũng: phát hiện 125 vụ việc tham nhũng (trong đó phát hiện qua công tác kiểm tra nội bộ là 102 vụ việc, qua công tác thanh tra là 16 vụ việc, qua giải quyết khiếu nại, tố cáo là 7 vụ việc), số đối tượng có hành vi tham nhũng bị phát hiện là 134 người; đã phối hợp với cơ quan điều tra khởi tố 34 vụ việc tham nhũng, truy tố 7 vụ án tham nhũng.

Số vụ án tham nhũng đã được đưa ra xét xử là 42 vụ với 66 đối tượng bị kết án tham nhũng; số vụ việc tham nhũng đã được xử lý hành chính là 113 vụ với 121 cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật, số vụ việc tham nhũng đã được phát hiện, đang được xem xét để xử lý là 5 vụ với 5 đối tượng.

Qua giải quyết 57 vụ tố cáo liên quan đến tham nhũng (trong tổng số 58 vụ việc tố cáo tham nhũng thuộc thẩm quyền), đã phát hiện 7 vụ việc với 12 người có hành vi tham nhũng. Riêng về công tác thu hồi tài sản tham nhũng, qua công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, điều tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, tổ chức của Bộ Tài chính và các cơ quan chức năng phòng chống tham nhũng đã phát hiện 166 vụ việc liên quan đến tham nhũng, giá trị tài sản bị thiệt hại do tham nhũng là 66.594 triệu đồng, đã được thu hồi, bồi thường là 30.194 triệu đồng.

Để tiếp tục thực hiện quyết liệt hơn công tác phòng chống tham nhũng, lãnh đạo ngành Tài chính đề xuất, cần phải có quy định niêm phong, kê biên, phong tỏa tài khoản ngay từ khi phát hiện có dấu hiệu tham nhũng.   

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất