Phát huy hiệu quả Phong trào ‘Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc’

Hải Nhi

Sáng ngày 5/11, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo thực hiện Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đã kiểm tra việc thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTQ về đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới" tại tỉnh Thái Nguyên.

Phát huy hiệu quả Phong trào ‘Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc’

Thiếu tướng Lương Ngọc Dương phát biểu tại hội nghị.

Tham dự hội nghị có Thiếu tướng Lương Ngọc Dương, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc - Bộ Công an; đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tỉnh Thái Nguyên, các sở, ngành có liên quan.

Thời gian qua, việc triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 09 tỉnh Thái Nguyên đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, tiếp tục khẳng định rõ vai trò, hiệu quả trong mối quan hệ phối hợp gắn bó giữa lực lượng Công an với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên từ tỉnh đến cơ sở. 

Công tác xây dựng Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" được đẩy mạnh, có bước phát triển mới, gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước khác ở địa phương, phát huy được sức mạnh, tiềm lực to lớn của cả hệ thống chính trị, toàn dân trong công tác phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần ổn định, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, cơ sở, không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh hiện có 28 mô hình quần chúng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở, với tổng số trên 7.100 tổ chức quần chúng, trong đó có 38 cụm an ninh khu vực với 319 thành viên cùng gần 3.300 tổ hòa giải và trên 1.400 tổ, đội tự quản…

Qua hoạt động, các mô hình tổ chức tự quản có tác dụng lớn trong công tác giáo dục, phòng ngừa, ngăn chặn, kiềm chế tội phạm, tệ nạn xã hội ngay từ cơ sở, góp phần đảm bảo tốt an ninh trật tự tại các địa phương, đơn vị.

Sau khi tiến hành kiểm tra hồ sơ và nghe các ý kiến thảo luận, đề nghị của các đại biểu, Thiếu tướng Lương Ngọc Dương, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc – Bộ Công an đã đánh giá cao kết quả đã đạt được của tỉnh Thái Nguyên trong việc chỉ đạo tổ chức, triển khai, thực hiện Chương trình phối hợp số 09. Sự sáng tạo của các ngành, các cấp và các địa phương trên địa bàn tỉnh trong quá trình triển khai đã phát huy được vai trò, hiệu quả  trong việc phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. 

Thiếu tướng Lương Ngọc Dương đề nghị, từ những mô hình tiên tiến, những tập thể và cá nhân tiêu biểu làm tốt trong quá trình triển khai, tỉnh Thái Nguyên cần được tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng, từ đó nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất