Phát huy mọi khả năng sáng tạo của nhân dân, đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội

Tiến Đạt

Phát biểu kết luận Hội nghị liên tịch thường niên giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận và đánh giá cao MTTQ và các tổ chức thành viên đã ngày càng khẳng định vai trò quan trọng là tổ chức đại diện của nhân dân, là một bộ phận cấu thành quan trọng trong hệ thống chính trị ở nước ta.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Kỳ Anh.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Kỳ Anh.

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, thời gian qua, MTTQ Việt Nam đã có nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, góp phần củng cố, mở rộng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự đồng thuận xã hội; chú trọng các công tác tôn giáo, dân tộc; tuyên truyền, động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tích cực phòng, chống dịch Covid-19, ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống dịch; có nhiều cố gắng, nỗ lực đẩy mạnh thực hành dân chủ ở cơ sở, thực hiện giám sát và phản biện xã hội, tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh,…

Chủ tịch Quốc hội cũng khẳng định công tác phối hợp giữa Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam và Ủy ban Thường vụ Quốc hội không ngừng được quan tâm, củng cố, tăng cường; nhất là từ khi Quy chế phối hợp được ban hành năm 2003, sau đó tổng kết 15 năm thực hiện để sửa đổi, ban hành thay thế năm 2018 đã tạo cơ sở pháp lý vững chắc để hai bên triển khai hiệu quả, nghiêm túc, thực chất, các lĩnh vực, nội dung cam kết phối hợp công tác.

Nhấn mạnh trong bối cảnh khó khăn, thách thức vô cùng to lớn của năm 2021, sự phối hợp giữa hai cơ quan lại càng được đẩy mạnh, chặt chẽ, thường xuyên góp phần tích cực trong việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để vượt qua thách thức, kịp thời giải quyết những việc mới, việc khó, việc chưa từng có tiền lệ.

Điểm lại những kết quả nổi bật trong công tác phối hợp chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; hưởng ứng lời kêu gọi ngày 29/7/2021 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng, chống dịch Covid-19; phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường phối hợp quá trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ đã tích cực tham gia các kỳ họp, phiên họp, các Đoàn giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; phối hợp hướng dẫn hoạt động tiếp xúc cử tri trong tình hình dịch Covid-19; thường xuyên lắng nghe, ghi nhận, tập hợp, tổng hợp đầy đủ tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp; đồng thời, gửi kiến nghị đến các cơ quan, tổ chức hữu quan xem xét, giải quyết. Mặt trận luôn gần gũi, sâu sát với các tầng lớp nhân dân.

Nêu rõ, năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc khôi phục phát triển kinh tế - xã hội đất nước, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 5 năm 2021-2025, Chủ tịch Quốc hội trân trọng đề nghị MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị của UBTƯ MTTQ Việt Nam ngày 16/8/2021; làm tốt hơn nữa vai trò là nòng cốt chính trị trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là cầu nối vững chắc giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước, tập hợp, vận động nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hành dân chủ, xây dựng đồng thuận xã hội để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

Trong bối cảnh năm 2022 có rất nhiều việc đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả hơn nữa giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội cơ bản thống nhất với trọng tâm công tác phối hợp đã đề ra và đề nghị quan tâm một số vấn đề sau đây:

Một là, tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ trong xã hội, phát huy mọi khả năng sáng tạo của nhân dân để đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. 

Hai là, tiếp tục phát huy vai trò của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, các Hội đồng tư vấn của Mặt trận trong việc tham gia xây dựng pháp luật và phản biện xã hội.

Ba là, trong năm 2022, Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ tiến hành giám sát nhiều vấn đề quan trọng. Trong đó có chuyên đề “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021”. Nhấn mạnh vai trò quan trọng của MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đoàn Chủ tịch tiếp tục chủ động, tích cực phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội cùng tham gia các hoạt động giám sát, đóng góp ý kiến xác đáng, chất lượng, hiệu quả. 

Bốn là, hai bên tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động phối hợp thường xuyên, tiếp tục chỉ đạo việc đổi mới hình thức tổ chức, nội dung, đối tượng tiếp xúc cử tri để thu hút rộng rãi, đông đảo cử tri tham gia với tinh thần luôn đối thoại, lắng nghe, học hỏi, tiếp thu ý kiến, giải quyết khó khăn, vướng mắc và yêu cầu chính đáng của nhân dân; tin dân và tôn trọng dân. 

Năm là, đề nghị nghiên cứu, rà soát Quy chế phối hợp giữa hai cơ quan để tiến tới chuẩn bị sơ kết 5 thực hiện, sửa đổi những vấn đề nếu xét thấy cần thiết cho phù hợp với tình hình mới.

Sáu là, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tăng cường phối hợp chặt chẽ, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu; chủ động đề xuất các chương trình cụ thể nhằm đa dạng hóa các hoạt động phối hợp công tác.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Giao thông đường thủy 'mắc cạn'?

Giao thông đường thủy 'mắc cạn'?

7 năm sau khi khai trương tuyến xe buýt đường sông đầu tiên ở TP Hồ Chí Minh tới nay, hàng loạt tuyến giao thông đường thủy khác đã được lên kế hoạch, chuẩn bị nhưng ...
Đẩy mạnh thực hiện dân chủ ở cơ sở

Đẩy mạnh thực hiện dân chủ ở cơ sở

Thời gian qua, MTTQ các cấp tỉnh Hòa Bình đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng pháp luật, thực hiện các giải ...
Những ngôi nhà ấm tình đại đoàn kết

Những ngôi nhà ấm tình đại đoàn kết

Năm 2022, Ủy ban MTTQ huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên vận động, huy động các nguồn lực để làm nhà ở cho hộ ...

Tin nóng

Đẩy mạnh thực hiện dân chủ ở cơ sở

Đẩy mạnh thực hiện dân chủ ở cơ sở

Thời gian qua, MTTQ các cấp tỉnh Hòa Bình đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng pháp luật, thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, lựa chọn những vấn đề được nhân dân quan tâm để triển khai giám sát.

Xem nhiều nhất