Phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết theo lời dạy của Bác

Lê Đức Kỳ (Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh)

60 năm qua, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người về thăm Bắc Ninh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã phát huy truyền thống văn hiến và cách mạng, không ngừng phấn đấu xây dựng khối đoàn kết toàn dân, nêu tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, tạo ra những chuyển biến vượt bậc, đem lại hiệu quả thiết thực.

Phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết theo lời dạy của Bác

Bác Hồ với các cháu thiếu nhi Tam Sơn, Từ Sơn, ngày 9/2/1967. Ảnh: Tư liệu.

Trên cương vị là người đứng đầu Nhà nước, dù bận rất nhiều công việc, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn dành nhiều thời gian xuống các địa phương, đặc biệt, Bác đã 18 lần về thăm Đảng bộ và nhân dân Bắc Ninh. 

Riêng trong 2 năm 1958-1959, tỉnh Bắc Ninh vinh dự được 5 lần đón Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong những lần về thăm, làm việc, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn Đảng bộ và nhân dân Bắc Ninh: “Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh phải đoàn kết, xây dựng Bắc Ninh trở thành tỉnh giàu có”; “Mọi người phải đoàn kết chặt chẽ. Đoàn kết giữa cán bộ với cán bộ, giữa cán bộ với nhân dân, giữa nhân dân với nhân dân”.

60 năm qua, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi về thăm Bắc Ninh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã phát huy truyền thống văn hiến và cách mạng, không ngừng phấn đấu xây dựng khối đoàn kết toàn dân, nêu tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phát động các phong trào thi đua yêu nước, tạo ra những chuyển biến vượt bậc, đem lại hiệu quả thiết thực.

Trong đó, MTTQ các cấp tỉnh Bắc Ninh đã phát huy vai trò tập hợp các tổ chức thành viên, đội ngũ đoàn viên, hội viên được phát triển cả số lượng và chất lượng. 

MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, hướng dẫn nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước.  Ban Công tác Mặt trận được củng cố ở 733 khu dân cư và đang có những chuyển biến tích cực trong việc triển khai thực hiện các phòng trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, xây dựng mô hình khu dân cư tự quản, tổ dân phố tự quản, tổ hoà giải và xây dựng thôn, làng, khu phố văn hoá - gia đình văn hoá.

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong những năm qua luôn được MTTQ các cấp xác định là nhiệm vụ trọng tâm. MTTQ các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện đạt nhiều kết quả, vận động nhân dân giúp đỡ người nghèo bằng tư liệu sản xuất trị giá trên 48,3 tỷ đồng, đóng góp ngày công cải tạo kênh mương, xây các công trình văn hóa, đường giao thông; vận động nhân dân hiến 6.354 m2 đất để xây dựng đường giao thông và các công trình văn hóa, tín ngưỡng ở khu dân cư, qua đó góp phần tích cực vào việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. 

MTTQ các cấp vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, xây dựng trên 5.000 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo và các hoạt động an sinh xã hội, là động lực quan trọng  giúp người nghèo vươn lên thoát nghèo và góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong tỉnh từ 7,1% năm 2000 đến năm 2015 chỉ còn 2,2%, đến năm 2018 còn 2,06%.

Để thực hiện có hiệu quả hơn nữa tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết trong giai đoạn hiện nay góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh, xây dựng tỉnh Bắc Ninh thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022, thời gian tới MTTQ các cấp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt tư tưởng, quan điểm đại đoàn kết toàn dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII về các mục tiêu của tỉnh; tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng về phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc đến mọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhằm tạo ra sự chuyển biến rõ hơn trong nhận thức về công tác Mặt trận, công tác vận động, tập hợp và phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới.

Nâng cao chất lượng thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây nông thôn mới và đô thị văn minh” với những nội dung cụ thể, thiết thực, góp phần xây dựng gia đình văn hóa, làng, khu dân cư văn hóa để mọi người có cuộc sống ấm no, văn minh, hạnh phúc. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo cuộc sống của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Đẩy mạnh triển khai thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…Nâng cao chất lượng MTTQ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện có hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội. Lựa chọn nội dung giám sát, phản biện xã hội là những vấn đề nhân dân quan tâm…

Tiếp tục tăng cường hoạt động đối ngoại nhân dân của Mặt trận và các tổ chức thành viên nhằm góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh, bản sắc văn hóa, chính sách, môi trường đầu tư của tỉnh Bắc Ninh. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp phối hợp với các cơ quan Nhà nước tuyên truyền, vận động nhân dân trong việc thực hiện các quy định chính sách, pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo. MTTQ các cấp cần làm tốt việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng các hoạt động về khu dân cư, góp phần giữ vững ổn định chính trị từ cơ sở…

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Dưới mái nhà chung

Dưới mái nhà chung

Năm 2022, đất nước phải đương đầu với vô vàn thử thách khi dịch bệnh chồng dịch bệnh, xung đột Nga - Ukraine, thiên tai, lạm phát và suy thoái kinh tế thế giới tác ...
Vui Tết đầu tiên trong ngôi nhà Đại đoàn kết

Vui Tết đầu tiên trong ngôi nhà Đại đoàn kết

Năm 2022, 418 hộ gia đình gặp khó khăn tại tỉnh Quảng Trị được xây mới nhà Đại đoàn kết. Các hộ dân vui mừng khi năm đầu tiên cả gia đình được đón Tết Nguyên đán ...

Tin nóng

Xem nhiều nhất