Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thích ứng với cách mạng 4.0

Lê Bảo

Ngày 27/8, tại Hà Nội, Bộ LĐTB-XH, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) phối hợp tổ chức kỷ niệm 100 năm thành lập ILO (1919 -2019) với chủ đề: “Những tư tưởng tương đồng của Hồ Chí Minh và Tổ chức Lao động Quốc tế hướng tới việc làm thỏa đáng cho tất cả mọi người”.

 

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thích ứng với cách mạng 4.0

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi lễ.

Tại lễ kỷ niệm, chúc mừng Tổ chức Lao động Quốc tế nhân 100 năm thành lập, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Công bằng xã hội, việc làm thỏa đáng bền vững trên cơ sở tôn trọng, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động và người sử dụng lao động là những giá trị cốt lõi mà ILO luôn hướng tới. Đó cũng là sứ mệnh mà ILO, Việt Nam cũng như các quốc gia thành viên của ILO đã và đang thúc đẩy.

Đề cập đến tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chính sách lao động và an sinh xã hội, Phó Thủ tướng khẳng định: Di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là vô cùng phong phú, sâu sắc và hoàn thiện. Cho đến nay, nhiều nội dung còn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn, thể hiện ở những điều cơ bản như đảm bảo quyền tự do, quyền làm chủ của người dân; tôn vinh lao động; tạo việc làm, giáo dục nghề nghiệp và nâng cao trình độ cho người lao động; tiền lương và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người lao động; đảm bảo an toàn lao động và xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định…

Cũng theo Phó Thủ tướng, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và sự gia tăng chuyển dịch lao động đang làm thay đổi mạnh mẽ thị trường lao động. Nhiều nghề sẽ mất đi, nhiều công việc giảm tính ổn định cùng với đó sẽ xuất hiện nhiều nghề mới đòi hỏi những kỹ năng làm việc mới trong một không gian việc làm rộng mở hơn.Nếu không có tầm nhìn, không có các bước chuẩn bị chủ động, cần thiết thì thời cơ của cuộc Cách mạng sẽ bị bỏ lỡ và trở thành thách thức lớn hơn, mà cụ thể, trực tiếp nhất là dư thừa lao động thiếu kỹ năng mới.

Nhận thức được điều đó, Việt Nam xác định cần tập trung đổi mới giáo dục, đổi mới công tác đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường kỹ năng, khả năng tự học, khả năng thích ứng cho người lao động để sẵn sàng với những thay đổi, đòi hỏi mới còn rất khó lường của thị trường lao động.

“Phát triển nguồn nhân lực và đảm bảo việc làm thỏa đáng, bền vững luôn được Chính phủ Việt Nam coi là tiền đề quan trọng trong xây dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đồng thời tận dụng lợi thế của thời kỳ "dân số vàng" phục vụ phát triển bền vững, với con người là trung tâm và không ai đứng ngoài, không ai bị bỏ lại phía sau”, Phó Thủ tướng nói.

Tổ chức Lao động Quốc tế chính thức thành lập sau Hội nghị Hòa bình Paris và trên cơ sở Hiệp ước Véc–xây về kết thúc Thế chiến Thứ nhất vào năm 1919.

Gia nhập ILO năm 1992, kể từ đó đến nay, Việt Nam luôn ủng hộ những mục tiêu cao cả của tổ chức này. Là một thành viên có trách nhiệm của ILO, Việt Nam cam kết tôn trọng, thúc đẩy và áp dụng những tiêu chuẩn lao động quốc tế, bao gồm những tiêu chuẩn lao động được nêu trong Tuyên bố 1998 của ILO về những nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động, phù hợp với thực tiễn phát triển của mình.

Việt Nam đã phê chuẩn 24 công ước của ILO, trong đó bao gồm 6 công ước cơ bản. Đặc biệt, tại kỳ họp thứ 7 tháng 6/2019, Quốc hội đã phê chuẩn Công ước cơ bản số 98 của ILO về áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất