Phát triển vùng đồng bằng sông Hồng xứng với tiềm năng và lợi thế

M.Loan

Là một trong 6 vùng kinh tế- xã hội của cả nước, việc phát triển vùng đồng bằng sông Hồng là rất quan trọng đối với sự phát triển chung.

Chiều ngày 17/5, Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW, ngày 14/9/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; Kết luận số 13-KL/TW, ngày 28/10/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW”. Ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị. Dự họp có các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Trần Tuấn Anh nêu rõ, thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư về việc tổng kết các nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh các vùng kinh tế, Bộ Chính trị giao Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương liên quan triển khai Đề án “Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW, ngày 14/9/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; Kết luận số 13-KL/TW, ngày 28/10/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW”, báo cáo Bộ Chính trị trong Quý III/2022.

Vùng đồng bằng sông Hồng là một trong 6 vùng kinh tế - xã hội của cả nước, gồm có 11 tỉnh, thành phố, trong đó có Thủ đô Hà Nội là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại hội nghị.
Trưởng ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh: Vùng đồng bằng sông Hồng là địa bàn đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của cả nước; có vị trí rất thuận lợi, hội tụ nhiều lợi thế về phát triển kinh tế - xã hội; là trung tâm hàng đầu về khoa học công nghệ; là trung tâm đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực cho cả nước; có hệ thống giao thông kết nối đồng bộ và tốt nhất cả nước gồm cả đường bộ, đường biển, đường sông, hàng không, đường sắt, trong đó thành phố là Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh tạo thành tam giác phát triển..., thuận lợi trong gắn kết các địa phương trong vùng và với các địa phương khác trong cả nước cũng như với các quốc gia trong khu vực và thế giới; là một trong những cầu nối trực tiếp giữa hai khu vực phát triển năng động là khu vực Đông Nam Á và Đông Bắc Á.

Đồng bằng sông Hồng là vùng đất lịch sử lâu đời của người Việt, là cái nôi của nền văn minh lúa nước với nhiều giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể có lịch sử hàng ngàn năm gắn liền với những chiến công hào hùng, oanh liệt trong suốt quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc; nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp; hàng ngàn di tích lịch sử - văn hóa.

Ông Trần Tuấn Anh nêu rõ, sau 16 năm thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW, phát triển kinh tế - xã hội toàn vùng nói chung và các địa phương nói riêng đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, quốc phòng - an ninh và quan hệ quốc tế; có vai trò là một trong hai đầu tàu kinh tế của cả nước được phát huy. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của toàn vùng đạt khá cao, quy mô kinh tế đứng thứ 2 trong 6 vùng và ngày càng đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, nhiều địa phương trong vùng đã nỗ lực vươn lên và trở thành những điểm sáng của cả nước. Nhiều tiềm năng, lợi thế vùng được phát huy hiệu quả; nhiều hạn chế được khắc phục, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong vùng ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, phát triển vùng đồng bằng sông Hồng còn nhiều tồn tại, hạn chế; nhiều vấn đề mới phát sinh và được đặt ra đối với phát triển vùng trong bối cảnh, tình hình mới của đất nước.

Tại hội nghị, các thành viên Ban chỉ đạo tham gia ý kiến đối với Kế hoạch xây dựng Đề án; phân công nhiệm vụ Ban Chỉ đạo, dự thảo Đề cương Báo cáo Tổng kết và Đề cương Báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương. Bên cạnh đó, các thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận một số vấn đề quan trọng của vùng đồng bằng sông Hồng như quốc phòng, an ninh, công thương, giao thông, y tế, giáo dục, phát triển đô thị, liên kết vùng…; thảo luận về tình hình thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW ở các địa phương. Các thành viên Ban Chỉ đạo cơ bản đều thể hiện sự đồng tình, nhất trí cao với những nội dung và kế hoạch xây dựng Đề án; cho rằng việc tổng kết Nghị quyết 54-NQ/TW có ý nghĩa rất quan trọng cho phát triển vùng trong thời gian tới .

Kết luận hội nghị, ông Trần Tuấn Anh cảm ơn sự tham gia của các thành viên Ban Chỉ đạo với nhiều ý kiến đóng góp có trách nhiệm. Đánh giá cao các những ý kiến rất thẳng thắn, tâm huyết, đã đi sâu và rộng vào tất cả các nội dung liên quan quá trình tổng kết từ phạm vi, chủ đề, phương pháp tổ chức, gợi ý quá trình đánh giá tổng kết về những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu, đóng góp ý kiến trong suốt quá trình xây dựng đề án để việc triển khai tổng kết bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất