Phiên họp thứ 3 Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương

N.Khánh

Sáng 30/5, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang- Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo. Phiên họp để thảo luận, cho ý kiến về “Dự thảo báo cáo tổng kết mô hình tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo từ khi thành lập đến nay, đề xuất mô hình tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo thời gian tới và Dự thảo Kế hoạch kiểm tra, đôn đốc, nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp tại các địa phương”.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ, Dự thảo Báo cáo tổng kết và Dự thảo Kế hoạch đã được chuẩn bị công phu, nghiêm túc; đã tổ chức nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo. Về báo cáo tổng kết mô hình tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo từ khi thành lập đến nay, đề xuất mô hình tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo thời gian tới, Chủ tịch nước cho rằng, cải cách tư pháp là nội dung quan trọng trong đường lối đổi mới của Đảng về xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Vì vậy, cần phải nhận thức đúng đắn về mục tiêu, quan điểm, phương hướng, nhiệm vụ và có quyết tâm cao; Đồng thời phải tiến hành đồng bộ với việc đổi mới hệ thống chính trị, cải cách lập pháp và cải cách hành chính; có lộ trình hợp lý, chương trình, kế hoạch cụ thể, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong từng giai đoạn.

Về Dự thảo Kế hoạch kiểm tra, đôn đốc, nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp tại các địa phương, Chủ tịch nước cho biết, đây là nhiệm vụ đã được xác định tại Chương trình làm việc năm 2017 của Ban Chỉ đạo. Vì vậy, trước khi triển khai cần được chuẩn bị kỹ về nội dung kiểm tra và thông báo cho các địa phương chuẩn bị nội dung báo cáo để đạt hiệu quả cao nhất.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất