Phối hợp thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ

Nhã Phương

Ngày 30/12, Bộ Công an phối hợp với UBTƯ MTTQ Việt Nam, Ban Dân vận Trung ương và các tổ chức thành viên tổ chức họp Ban chỉ đạo “Thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” Trung ương và Ban Dân vận Trung ương để kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr – BCA- MTTW về “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” năm 2015 và thống nhất việc tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân v

Phối hợp thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ

Quang cảnh hội nghị.

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ Trung ương; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Thế Trung; Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh dự và chủ trì hội nghị. 

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam cho biết kết quả thực hiện chương trình phối hợp 09/CTr – BCA- MTTW năm 2015. Để thực hiện chương trình trên lực lượng Công an các cấp đã phối hợp chặt chẽ với MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tiếp tục tham mưu cho Ban chỉ đạo “Thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” các cấp chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện các nội dung, chương trình trong phong trào 

Toàn dân bảo vệ ANTQ ở các địa bàn chiến lược, biên giới, hải đảo, vùng tập trung đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo, nơi tập trung nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất… 

Bên cạnh đó, các địa phương trong toàn quốc đã thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước của Bộ Công an và các ngành về phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với các CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”, “Cả nước chung sức xây dựng NTM”… 

Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác và ý thức trách nhiệm trong công tác phát hiện, đấu tranh với các hoạt động của các loại tội phạm, phần tử xấu, phát huy các mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ và tự hòa giải góp phần giữa vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

Đối với các khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, vùng biển đảo, vùng tập trung đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào theo các tôn giáo tích cực triển khai, thực hiện các kế hoạch đảm bảo ANTT, phát huy vai trò người uy tín trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tham mưu phục vụ cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết các vấn đề phức tạp về ANTT, tăng cường cán bộ xuống cơ sở, tuyên truyền, vận động nhân dân đấu tranh phòng, chống các hoạt động tuyên truyền thành lập “Vương quốc Mông”, xóa bỏ các hoạt động của “Tà đạo Dương Văn Minh”, đấu tranh với các hoạt động của đối tượng lợi dụng “Tà đạo Hà Mòn”, đảm bảo ANTT biên giới…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh cho rằng trong năm 2015 công tác phối hợp giữa Mặt trận với các cơ quan, ban, ngành các tổ chức thành viên đã cụ thể hóa và được triển khai hiệu qủa chương trình phối hợp với Bộ Công an và các phong trào ở KDC. 

Trong quá trình thực hiện, Mặt trận đã biết lắng nghe, tập hợp ý kiến nhân dân và phản ánh trong các kỳ họp Quốc hội. 

Đối với địa phương, định kỳ 3 tháng, 6 tháng/lần tổ chức báo cáo cho HĐND các cấp về các hoạt động trên. 

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh nhấn mạnh: Hoạt động phối hợp giữa Mặt trận lực lượng Công an đã tạo nên những kết quả đóng góp tích cực vào dấu ấn chung công tác Mặt trận trong năm 2015. 

Thống nhất với báo cáo của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” Trung ương, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh khẳng định công tác phối hợp giữa Mặt trận và Bộ Công an thông qua Cục V28 đã có những dấu ấn tốt đẹp. 

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cho rằng: UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bộ Công an đã tổ chức nhiều cuộc khảo sát, hội nghị tọa đàm về quần chúng tham gia bảo vệ ANTQ. 

Qua triển khai, những hội nghị, tọa đàm đó đã mang lại hiệu quả thiết thực giúp cán bộ cập nhật tình hình tội phạm mới ở KDC, mang lại sự hiểu biết to lớn cho cán bộ cơ sở để công tác tuyên truyền đi vào chiều sâu. 

Qua tập huấn và trao đổi, Ban Phong trào UBTƯ MTTQ Việt Nam, Cục V28 (Bộ Công an) đang tập hợp tất cả tư liệu, bài tham luận có giá trị thực tiễn về quần chúng tham gia bảo vệ ANTQ để làm tài liệu hướng dẫn cho cán bộ ở KDC. 

Về chương trình năm 2016, Phó chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị tại hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện chương trình phối hợp phải được tổ chức sớm. 

Đối với địa phương, một số tỉnh vẫn chưa kiện toàn Ban chỉ đạo, chưa sơ kết đánh giá kết quả thì phải sớm giải quyết các vướng mắc để triển khai thực hiện. 

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Thực hiện ‘khát vọng Việt Nam’

Thực hiện ‘khát vọng Việt Nam’

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng xác định, phát huy ý chí, tự lực, tự cường để đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới.
[ẢNH] Hà Nội chào mừng Đại hội Đảng

[ẢNH] Hà Nội chào mừng Đại hội Đảng

Những ngày này, phố phường Thủ đô Hà Nội được trang hoàng nhiều pa-nô, áp-phích… chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tin nóng

Xem nhiều nhất