Phú Yên: Triển khai chương trình 'Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân' năm 2023

Xuân Hiếu

Ngày 27/3, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và Ban Dân vận Tỉnh ủy Phú Yên cho biết, vừa thống nhất ban hành kế hoạch thực hiện chương trình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2023.

Ông Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên và thiếu tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam tại hội nghị ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân năm 2022.
Ông Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên và thiếu tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam tại hội nghị ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân năm 2022.

Ngày 27/3, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và Ban Dân vận Tỉnh ủy Phú Yên cho biết, vừa thống nhất ban hành kế hoạch thực hiện chương trình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2023.

Được biết, hai đơn vị đã cùng nhau thống nhất phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giáo dục pháp luật cho nhân dân; tuyên truyền về biển đảo, về chức năng, nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát biển; thực hiện các nhiệm vụ huy động nhân lực, phương tiện, tàu thuyền tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo; thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ, giúp ngư dân vươn khơi, bám biển, góp phần giữ vững an ninh, chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Bên cạnh đó, hai đơn vị cũng sẽ phối hợp tuyên truyền trong các chức sắc tôn giáo trên địa bàn tỉnh Phú Yên về tình hình biển đảo;  các âm mưu, thủ đoạn của thế lực thù địch lợi dụng vấn đề trên biển để xuyên tạc, kích động chống phá các chủ trương của Đảng và Nhà nước ta.

Theo đó, việc phối hợp tổ chức thực hiện chương trình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và Ban Dân vận Tỉnh ủy Phú Yên, nhằm phát huy sức mạnh của khối Đại đoàn kết toàn dân, của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn tỉnh Phú Yên, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, an ninh, trật tự an toàn biển đảo của Tổ quốc và phát triển kinh tế biển bền vững.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ

Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước là một trong những quyền, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam được ghi nhận trong các văn kiện quan trọng của Đảng, trong Hiến ...

Tin nóng

Xem nhiều nhất