Quảng Bình: Chương trình phối hợp giữa Mặt trận tỉnh với các sở, ngành phải thiết thực, hiệu quả

Xuân Thi

Chiều ngày 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội nghị triển khai các Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với chính quyền, các sở, ban, ngành cấp tỉnh năm 2019.

Quảng Bình: Chương trình phối hợp giữa Mặt trận tỉnh với các sở, ngành phải thiết thực, hiệu quả

Ký kết chương trình phối hợp năm 2019.

Trong năm 2018, song song với việc triển khai thực hiện 20 chương trình, quy chế phối hợp theo giai đoạn đã ký kết, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã ký kết thêm 14 kế hoạch phối hợp thực hiện nhiệm vụ với các sở, ngành liên quan. Nhìn chung, công tác phối hợp giữa Mặt trận tỉnh với chính quyền và các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh ở Quảng Bình ngày càng được mở rộng với nhiều nội dung thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với nhiệm vụ từng ngành, từng lĩnh vực; sát với thực tiễn và đời sống nhân dân, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. 

Để triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình phối hợp, Mặt trận tỉnh Quảng Bình đã tổ chức 9 lớp tập huấn cho 918 cán bộ Mặt trận các cấp và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư về nội dung các chương trình phối hợp. Đồng thời, chỉ đạo hướng dẫn Mặt trận các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đặc biệt, Mặt trận tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với các sở, ban, ngành tuyên truyền vận động nhân dân hưởng ứng thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tham gia phòng, chống tội phạm, thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; tham gia phòng, chống ma túy, mại dâm và các loại tệ nạn xã hội; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm... với nhiều cách làm hay, sáng tạo tại các khu dân cư.

Năm 2019, Mặt trận tỉnh Quảng Bình phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả 22 chương trình đã ký kết với các hoạt động cụ thể, thiết thực. 

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình và các sở, ban, ngành liên quan đã ký kết chương trình phối hợp năm 2019.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Những người 'thổi hồn' các phong trào

Những người 'thổi hồn' các phong trào

Cán bộ Mặt trận trên địa bàn Thủ đô đã không quản ngại vất vả, kiên trì vận động, kết nối người dân, vì khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tin nóng

Xem nhiều nhất