Quảng Bình: Sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm

Xuân Thi

Ngày 31/7, Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Bình tổ chức hội nghị lần thứ 4, nhiệm kỳ 2014-2019 sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động 6 tháng cuối năm 2015.

Trong 6 tháng đầu năm 2015, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Bình đã hướng dẫn các cấp Mặt trận tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”… gắn với các phong trào thi đua của các ngành, các tổ chức thành viên. Các cấp Mặt trận cũng đặc biệt chú trọng đến công tác dân tộc, tôn giáo, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước.

Chỉ tính trong 6 tháng đầu năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục vận động Quỹ “Vì người nghèo” được hơn 3,278 tỷ đồng. Xác định nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2015, Mặt trận các cấp ở tỉnh Quảng Bình tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; không ngừng hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn, tình hình mới.    

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất