Quảng Nam: Mức thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần cao nhất hơn 492 triệu đồng

Tấn Thành - Chí Đại

Sáng 9/1, Sở LĐ-TB-XH tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa tình hình lao động, tiền lương năm 2021 và kế hoạch thưởng Tết năm 2022 trong các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh này.

Theo báo cáo số 08/BC-LĐTBXH về mức thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cao nhất thuộc về một DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với mức thưởng hơn 492 triệu đồng/người.

Công nhân của một công ty ở Quảng Nam đang hoạt động.
Công nhân của một công ty ở Quảng Nam đang hoạt động.

Tiếp đến là DN dân doanh với mức thưởng cao nhất 90 triệu đồng/người; Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước với mức thưởng cao nhất 26 triệu đồng/người; Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ mức thưởng cao nhất 12,4 triệu đồng/người.

Mức thưởng Tết Nguyên đán bình quân chung của các DN là 7,2 triệu đồng/người (cao hơn mức thưởng bình quân Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 gần 25,5%); mức thưởng bình quân cao nhất thuộc về DN FDI với mức thưởng hơn 61 triệu đồng/người; DN dân doanh với mức thưởng 23,6 triệu đồng/người; công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước với mức thưởng bình quân 26 triệu đồng/người; Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ mức thưởng bình quân 9,1 triệu đồng/người.

Đối với tình hình tiền lương năm 2021, tiền lương cao nhất của người lao động thuộc loại hình DN FDI có vốn đầu tư nước ngoài với mức lương 237,1 triệu đồng/người/tháng; tiếp đến là loại hình DN dân doanh là 60 triệu đồng/người/tháng; Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ là 45 triệu đồng đồng/người/tháng; công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước là 25 triệu đồng/người/tháng.

Tiền lương bình quân của người lao động trong các loại hình DN là 8,1 triệu đồng/người/tháng (giảm gần 2,2 % so với tiền lương bình quân năm 2020).

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất