Quảng Ninh: 20 người ứng cử ĐBQH khóa XV

Ngọc Anh

Quảng Ninh đã thống nhất thông qua danh sách sơ bộ 20 người ứng cử ĐBQH khóa XV và 165 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV.

Ngày 17/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ Hai nhằm thông qua biên bản và danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến đối với 32 người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV và 284 người, trong đó có một người tự ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đánh giá của Hội nghị, những người được giới thiệu tham gia ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND đều là những người gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có phẩm chất đạo đức, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có năng lực, trình độ, kinh nghiệm công tác và uy tín, đủ điều kiện giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV.

100% đại biểu biểu quyết thông qua danh sách sơ bộ người ứng cử ĐBQH khóa XV và HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.
100% đại biểu biểu quyết thông qua danh sách sơ bộ người ứng cử ĐBQH khóa XV và HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau thảo luận, Hội nghị hiệp thương lần thứ Hai tỉnh Quảng Ninh đã thống nhất thông qua biên bản và danh sách sơ bộ 20 người ứng cử ĐBQH khóa XV và 165 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV.

Hội nghị cũng dự kiến kế hoạch tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và nơi công tác đối với những người ứng cử và người tự ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND khóa XIV.

Sau Hội nghị, Ban Thường trực MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh sẽ thành lập các đoàn giám sát để giám sát công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV. Việc giám sát bầu cử được tiến hành thành 3 đợt.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất