Quảng Ninh: Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng 6 công trình giao thông trọng điểm

PV

Riêng đối với 6 công trình giao thông trọng điểm, chủ đầu tư phải lập biểu đồ tiến độ và thường xuyên báo cáo tỉnh, chịu trách nhiệm trước tỉnh về tiến độ, chất lượng công trình, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.

Quảng Ninh: Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng 6 công trình giao thông trọng điểm

Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chủ trì cuộc họp.

Ngày 23/3, UBND tỉnh Quảng Ninh họp giao ban công tác xây dựng cơ bản quý I-2020.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh, tổng kế hoạch chi đầu tư phát triển năm 2020 sau điều hòa, bổ sung là 16.289 tỷ đồng (tăng trên 2.100 tỷ đồng so với kế hoạch giao đầu năm), chiếm 59,6% tổng chi ngân sách địa phương giao đầu năm. Ước giá trị khối lượng thực hiện vốn chi đầu tư phát triển quý I/2020 đạt 1.480 tỷ đồng, bằng 9,1% kế hoạch năm, tăng 8% so với cùng kỳ. Năm 2020, tỉnh tiếp tục ưu tiên bố trí vốn xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản. Sau bố trí kế hoạch vốn năm 2020, đến nay dự kiến tổng số nợ đọng xây dựng cơ bản toàn tỉnh đã giảm còn lại là 850 tỷ đồng.

Công tác triển khai hoàn thiện các thủ tục đầu tư để khởi công mới được tập trung triển khai thực hiện, đặc biệt là các công trình động lực dự kiến sẽ được khởi công theo tiến độ đề ra. Các sở, ban, ngành, địa phương, chủ đầu tư trong tỉnh Quảng Ninh đã cố gắng, nỗ lực tập trung vào công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành nên công tác quyết toán dự án hoàn thành trên địa bàn tỉnh đã thực sự chuyển biến tích cực ở các khâu. Đối với cấp tỉnh, tỷ lệ báo cáo quyết toán được các chủ đầu tư lập báo cáo quyết toán đúng thời gian quy định duy trì ở mức cao. Số lượng hồ sơ tồn đọng từ những năm trước giảm đáng kể.

Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng các dự án động lực gặp nhiều khó khăn đã làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện một số dự án. Việc hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án khởi công mới ở các cấp, nhất là cấp huyện, thị xã, thành phố phê duyệt còn chậm, dẫn đến tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân vốn các dự án khởi công mới còn hạn chế. Một số chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân rất thấp. Ngoài ra, còn tình trạng một số địa phương chưa xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản…

Cuộc họp cũng đã nghe và cho ý kiến về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng, quản lý đô thị trên địa bàn tỉnh năm 2019, triển khai thực hiện năm 2020. 

Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh, mặc dù các sở ngành, địa phương đã có nhiều nỗ lực trong triển khai xây dựng các công trình, song vẫn còn nhiều tồn tại gây ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân vốn xây dựng cơ bản ở cả 3 cấp ngân sách.

Điển hình là việc xác định danh mục dự án, công tác chuẩn bị đầu tư, chất lượng tư vấn còn yếu kém. Riêng trong quý I/2020, tỷ lệ giải ngân của một số địa phương, chủ đầu tư còn thấp cho thấy những tồn tại, hạn chế cần được nhanh chóng khắc phục bằng những giải pháp quyết liệt, hiệu quả hơn.

Ông Nguyễn Văn Thắng yêu cầu, đối với các dự án công trình trọng điểm của tỉnh, các sở, ngành, chủ đầu tư, địa phương làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư. Khi đấu thầu lựa chọn nhà thầu phải kiểm soát chặt chẽ tiến độ thi công, tiến độ giải ngân; chất lượng thi công, chất lượng giải ngân. 

Riêng đối với 6 công trình giao thông trọng điểm, chủ đầu tư phải lập biểu đồ tiến độ và thường xuyên báo cáo tỉnh, chịu trách nhiệm trước tỉnh về tiến độ, chất lượng công trình. Đồng thời lựa chọn đội ngũ cán bộ quản lý, giám sát công trình có trình độ chuyên môn cao, ý thức trách nhiệm, kỷ luật tốt. Các địa phương khẩn trương hoàn thành việc phân bổ vốn.

Chủ đầu tư các dự án đầu tư công theo dõi chặt chẽ tiến độ triển khai công trình, kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch từ các dự án giải ngân chậm sang các dự án có nhu cầu, tính cấp thiết cao. Đồng thời phải lựa chọn các hạng mục đầu tư phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn để hoàn thành dứt điểm, tránh phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

Ông Nguyễn Văn Thắng cũng lưu ý, trong quá trình triển khai công tác đền bù, công tác giải phóng mặt bằng, bên cạnh việc vận động, tạo sự ủng hộ của nhân dân, các địa phương phải chuẩn bị trước về khu tái định cư, nhằm sớm ổn định cuộc sống cho người dân.

Các địa phương khẩn trương hoàn thiện thủ tục liên quan đến khởi công mới các dự án gửi Sở kế hoạch - Đầu tư thẩm định trước ngày 31/3/2020.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất