Quảng Ninh: Trao đổi về nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn

Ngọc Anh

Sáng nay (22/10), Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị trao đổi về nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn các cấp tỉnh Quảng Ninh năm 2021.

Theo báo cáo tại Hội nghị, hiện nay Quảng Ninh có 2 Hội đồng tư vấn cấp tỉnh về Công tác Dân chủ - Pháp Luật và Công tác Dân tộc - Tôn giáo. Hoạt động của Hội đồng tư vấn mang tính tự nguyên liên minh, liên kết trong hoạt động của Mặt trận.

Nhiều hoạt động mang tính xã hội góp phần đề xuất các giải pháp tích cực giải quyết hiệu quả các vấn đề liên quan đến đời sống nhân dân. Nhờ đó, đã giảm bớt tình trạng đơn thư, bức xúc trong nhân dân, đồng thời phát huy tính dân chủ trong hoạt động quản lý nhà nước.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Bên cạnh đó, căn cứ vào tình hình thực tế tại cơ sở, 13/13 địa phương đã thành lập các Ban tư vấn về Dân tộc - Tôn giáo và Ban tư vấn về Dân chủ - Pháp luật. Các thành viên Ban tư vấn đã pháp huy vai trò là tuyên truyền viên trong vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước góp phần vận động, tập hợp, thu hút đoàn viên, hội viên tham gia các hoạt động, các phong trào, mô hình hay và ý nghĩa.

Nhiệm kỳ qua, các Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn là lực lượng nòng cốt tham gia ý kiến vào các chương trình giám sát, phản biện, góp ý phản ánh ý kiến của các tầng lớp nhân dân tham gia góp ý vào các dự án Luật, Pháp lệnh cũng như các văn bản của tỉnh khi có yêu cầu.

Các nội dung ý kiến tham gia góp ý phản biện của các thành viên Hội đồng tư vấn, Ban Tư vấn đảm bảo chất lượng, hiệu quả có cơ sở lý luận và thực tiễn, nhiều ý kiến đã được cơ quan chủ trì soạn thảo, tiếp thu.

Các đại biểu tham gia phát biểu ý kiến tại Hội nghị.
Các đại biểu tham gia phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Tại Hội nghị các Đại biểu đã tập trung làm rõ những tồn tại, hạn chế trong quá trình hoạt động của Hội đồng tư vấn cấp tỉnh và Ban tư vấn cấp huyện như sự phối hợp chưa thật sự chặt chẽ giữa Hội đồng tư vấn cấp tỉnh và Ban tư vấn cấp huyện; MTTQ các cấp chưa thường xuyên tổ chức các chuyến đi thực tế tại cơ sở đến các địa bàn vùng sâu, vùng xa dẫn đến hiệu quả tư vấn chưa cao…

Để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn các cấp đã bàn và đưa các giải pháp cụ thể, hầu hết các đại biểu đều cho rằng cần chú trọng, đẩy mạnh công tác kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của các Hội đồng tư vấn; khai thác, phát huy, tổng hợp được trí tuệ, kinh nghiệm của thành viên các tổ chức tư vấn các cấp; chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức tư vấn xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm sát với nhiệm vụ trọng tâm của MTTQ theo từng năm.

Ngoài ra, MTTQ các cấp nên thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức, kỹ năng hoạt động cho các thành viên Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn, Tổ tư vấn; trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa các tổ chức tư vấn ở các cấp, các địa phương; bảo đảm kinh phí hoạt động của các tổ chức tư vấn theo quy định của pháp luật.

Ghi nhận những kiến nghị tại Hội Nghị, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết, từ kết quả của Hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh sẽ có thêm cơ sở thực tiễn, từ đó đề các giải pháp cụ thể, thiết thực cho hoạt động của Hội đồng tư vấn và Ban tư vấn các cấp trong thời gian tới.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất