Quảng Trạch – Quảng Bình: Chú trọng phát triển lâm nghiệp

Mỹ Hiền

Xác định lâm nghiệp là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn, huyện Quảng Trạch luôn tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Huyện triển khai tốt các chương trình, dự án bảo vệ phát triển rừng, thực hiện giao khoán bảo vệ 6.000 ha rừng, chăm sóc hơn 851,7 ha rừng phòng hộ.

Riêng trong tháng 8 năm 2017, toàn huyện đã triển khai trồng được 9,06 ha rừng sản xuất, khai thác được 46,78 ha rừng với khối lượng gỗ đạt 1.565 m3.

Từ đầu năm 2017 đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản và xử lý 13 vụ việc vi phạm lâm luật, tịch thu 22,569m3 gỗ.

Bên cạnh đó, huyện đã tích cực chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, đôn đốc kiểm tra, thực hiện tốt công tác phòng, chống cháy rừng, chống gia súc phá hoại và chăm sóc rừng trồng.           

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất