Quảng Trị quảng bá các giá trị văn hóa ra nước ngoài

T.Linh

UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành kế hoạch triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

UBND tỉnh Quảng Trị cho biết đã ban hành kế hoạch triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 nhằm quảng bá, giới thiệu các giá trị văn hóa đặc trưng của tỉnh ra nước ngoài, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội.

Theo kế hoạch, đến năm 2025 sẽ phát triển những loại hình, mô hình, phương thức hoạt động văn hóa đối ngoại đa dạng, hiệu quả để giới thiệu, quảng bá bản sắc văn hóa độc đáo của các dân tộc tỉnh Quảng Trị ra thế giới thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật, các hoạt động xúc tiến, quảng bá văn hóa du lịch với các tổ chức địa phương nước ngoài trong khu vực và trên thế giới. Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống…  

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất