: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
06:00:31 06/08/2019

Cần sớm ban hành luật về quản lý sử dụng các quỹ ngoài ngân sách

Ngày 5/8, tại Nhà Quốc hội đã diễn ra Phiên họp thứ 2 Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2018”. Cho ý kiến vào báo cáo giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý sử dụng các quỹ, các đại biểu cho rằng, cả nước có 28 quỹ do Trung ương quản lý, và hơn 40 quỹ do địa phương quản lý. Theo đó, các quỹ cơ bản góp phần thúc đẩy xã hội hóa, huy động thêm nguồn lực tài chính trong xã hội thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, phát triển các hoạt động tài chính nhà nước.

Tuy nhiên bên cạnh đó, các đại biểu cũng cho rằng do số lượng quỹ lớn, đa dạng về tính chất, nhiệm vụ đặc thù và cơ cấu tổ chức do nhiều bộ, ngành, tổ chức, hiệp hội quản lý nhưng không có một văn bản luật quy định thống nhất về quản lý, sử dụng các quỹ ngoài ngân sách đã tạo ra nhiều bất cập trong thực tế triển khai. Trên cơ sở đó, các thành viên trong đoàn giám sát cho rằng, Quốc hội cần sớm ban hành Nghị quyết hoặc Luật về quản lý sử dụng các quỹ ngoài ngân sách, trong đó đưa ra khái niệm đảm bảo đầy đủ về nội hàm và trên cơ sở phân loại các quỹ.

H.Vũ