ĐBQH đánh giá cao sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ

Theo VGP

Đại biểu Nguyễn Thị Xuân (Đắk Lắk) bày tỏ: “Tôi thực sự hài lòng và ấn tượng khi các chỉ tiêu kinh tế đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, đặc biệt tăng trưởng kinh tế cao nhất trong 11 năm vừa qua. Tôi cũng đánh giá cao sự điều hành quyết liệt và linh hoạt, sáng tạo của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương”.

ĐBQH đánh giá cao sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ

Đại biểu Nguyễn Thị Xuân, Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk phát biểu. Ảnh: Quang Vinh.

Quốc hội dành 1,5 ngày (30-31/5) để thảo luận tại hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, tình hình thực hiện thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2019 và thảo luận về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Đại biểu Bế Minh Đức (Cao Bằng) đánh giá Báo cáo Chính phủ rất thuyết phục, khách quan, kết quả đạt được rất ấn tượng với 12 chỉ tiêu đạt và vượt. Tốc độ tăng trưởng GDP vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra, đứng vào tốp tăng trưởng cao của thế giới, thu ngân sách cũng vượt cao, dự trữ ngoại hối tăng và nợ công giảm. Đất nước giữ vững kinh tế độc lập, tự chủ, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, giữ vững ổn định chính trị, giữ được môi trường hòa bình, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao rõ rệt. Trong 4 tháng đầu năm 2019 kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá tốt theo kịch bản.

“Kết quả đạt được có nhiều nguyên nhân, trong đó không thể thiếu sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sáng tạo của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ và sự nỗ lực, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành và nhân dân cả nước”, Đại biểu Bế Minh Đức (Cao Bằng) bày tỏ.

Cùng chung nhận định trên, Đại biểu Nguyễn Thị Phúc (Bình Thuận) cho rằng năm 2018 và những tháng đầu năm 2019 tuy phải đối mặt với những khó khăn, thách thức, song, với sự cố gắng của cả hệ thống chính trị và nhân dân cả nước, nền kinh tế nước ta đã đạt được nhiều kết quả tích cực, các chỉ tiêu chủ yếu đã đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Là năm thứ ba liên tiếp thực hiện thành công mục tiêu duy trì tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân dưới 4%, tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước 7,08% là mức tăng cao nhất từ năm 2008 đến nay, năng suất lao động bình quân ba năm từ năm 2016-2018 cao hơn nhiều mức tăng bình quân của giai đoạn 2011-2015.

Các lĩnh vực xã hội cũng có nhiều mặt tiến bộ, kết quả đưa lao động đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng cao nhất từ trước tới nay. Chất lượng lao động đã chuyển mạnh đến các thị trường lao động ổn định, mức thu nhập cao hơn. Trên đà phát triển của năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2019 nhìn chung vẫn giữ được xu thế phát triển, cơ cấu nền kinh tế bắt đầu chuyển dịch theo hướng tích cực.

Đại biểu Nguyễn Thị Xuân (Đắk Lắk) bày tỏ: “Tôi thực sự hài lòng và ấn tượng khi các chỉ tiêu kinh tế đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, đặc biệt tăng trưởng kinh tế cao nhất trong 11 năm vừa qua. Tôi cũng đánh giá cao sự điều hành quyết liệt và linh hoạt, sáng tạo của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương”.

Còn Đại biểu Nguyễn Văn Sơn (Hà Tĩnh) thì cho rằng, với kết quả quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, đạt và vượt 12/12 chỉ tiêu chủ yếu, với 9 chỉ tiêu vượt là hết sức có ý nghĩa. Cùng với việc xác định năm 2019 là năm bứt phá để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 theo tinh thần nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Chính phủ và các địa phương đã quyết liệt trong chỉ đạo, tập trung kịp thời tháo gỡ những khó khăn cho sản xuất và kinh doanh, giải quyết những vấn đề cấp bách, thúc đẩy triển khai phát triển kết cấu hạ tầng trọng điểm, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, cắt giảm các điều kiện kinh doanh, rà soát và sắp xếp lại tổ chức bộ máy và đối ngoại tiếp tục mở rộng.

Ở bình diện, góc nhìn khác, Đại biểu Nguyễn Quốc Hận (Cà Mau), đánh giá: với phương châm kỷ cương, liêm chính, hành động sáng tạo, bứt phá hiệu quả, Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành, địa phương xây dựng kịch bản tăng trưởng, thường xuyên kiểm điểm, đánh giá tình hình kết quả thực hiện. Qua đó xây dựng phương án điều chỉnh hàng tháng, quý; chú trọng thực hiện tốt các chính sách về văn hóa xã hội, môi trường, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc về giáo dục đào tạo, y tế, thường xuyên tổ chức đối thoại lắng nghe, giải quyết kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

12 tỉnh, thành phố thực hiện bầu cử sớm

12 tỉnh, thành phố thực hiện bầu cử sớm

Căn cứ đề nghị của Ủy ban Bầu cử các địa phương, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã cho phép một số khu vực bỏ phiếu của 12 tỉnh, thành phố được tiến hành bầu cử sớm.

Xem nhiều nhất